tisdag 16 december 2008

Bildordlista med ljudfiler på 16 olika språk


© FOTO: Lena Carlsson

Bildteman är en bildordlista med ljud och text, utgiven och producerad av Myndigheten för skolutveckling.

Ordlistan innehåller ca 1800 “bildord” med ljud och text för att underlätta förståelsen av vissa svenska ord. Dessutom är många begrepp lättare att illustrera med en bild, än att förklara med ord.

Ordbilderna är organiserade efter olika teman, som exempelvis: familj och släkt, människokroppen, livsmedel och mat, kläder och smycken, bostad och möbler, post och bank, träd och buskar, tid- klocka och kalender, väder, samt mycket mera!
Just nu finns det 31 olika teman att välja på, anpassade för 16 olika språk. Om du klickar på själva ordet, får du höra hur det uttalas på det valda språket.
Sidan verkar vara ett utmärkt hjälpmedel för skolor!

Nyfiken? Besök Bildteman!

tisdag 2 december 2008

Informellt lärande via chattande


© FOTO: Lena Carlsson

Nu har jag, tillsammans med en kollega och några elever, varit på besök under en vecka i en Finländsk skola.
Våra elever hade förberett sig genom att på engelskan skriva/utfoma presentationer av sig själva, sina intressen och fakta om sin hemort. Materialet har de sedan publicerat på sina personliga webbsidor. De förberedelserna har skett på skoltid.

Dessutom tillkommer det informella lärandet: chattande via program som MSN, Audium och Skype (många gånger med webbkameran inkopplad för att veta hur personen de skulle bo hos såg ut). Även SMS och MMS har används flitigt inför, och under, resan.

Att sedan bo hos en helt främmande familj under en vecka och till största delen “bli tvingad” att prata engelska, har säkert varit utvecklande för eleverna!

Målet med projektet är att öka förståelsen för olika kulturer inom EU och att ge eleverna en inblick i hur vardagslivet ter sig i andra länder.
Till våren får vår skola besök av finska, italienska och tyska elever, så kontakten kvarstår och allt fler elever chattar allt mer med sina nyfunna vänner, vilket sker på fritiden och av egen vilja.

Här skapar elevernas nyfikenhet en egen drivkraft och lust att lära sig mer om varandras länder, kulturer osv! Språkinlärningen kommer “på köpet”!

Tänk om det alltid kunde vara så...