måndag 13 oktober 2008

Datorn på rasterna?


©
FOTO: Johanna "Heberg", 9c2

En annan fråga som jag ofta får från kollegor på andra skolor är den om eleverna “bor vid datorerna” under rasterna.

Förra läsåret, när alla elever i 7:an, 8:an och 9:an fick sina datorer samtidigt, var situationen lätt hysterisk. En stor majoritet av eleverna “bodde” vid datorerna. Efter ett tag började det lätta, först var det tjejerna som började återgå till tidigare sysselsättningar och så småningom även alltfler av killarna.

I dagsläget är situationen ganska långt ifrån hur den var vid starten av projektet. Nu är det dessutom bara våra nya 7:or som fått datorer utdelade, eftersom de andra redan har fått sina. I 7:an märks lite av samma “syndrom” som förra läsåret; Eleverna är väldigt nyfikna på sina datorer och vill prova på allt som finns på dem, vilket ofta sker på rasterna när man kan visa varandra olika funktioner eller “häftiga siter” på Internet. Det har lagt sig lite nu, men fortfarande är det många av dem, framförallt killar, som använder datorerna under rasterna.

En av de forskare som följer projektet över en treårsperiod, konstaterade när han var här sist, att det är stor skillnad på hur eleverna använder datorerna på rasterna den här hösten jämfört med förra. En tydlig minskning av användandet har skett och på förfrågan till eleverna uppger de att de har tröttnat och hellre gör något annat på rasten.

En sak som borde vara självklar, men inte är det, är att det köps in nya bollar och annan aktivitetsmaterial inför terminsstarterna, så att eleverna känner att de har något att sysselsätta sig med på rasterna!