onsdag 26 maj 2010

Flickor använder nätet mer varierat

Har du frågat eleverna i din klass om det är någon utav dem som bloggar privat?
Det har jag gjort, med flera olika klasser och resultatet är alltid detsamma: en handfull flickor räcker upp handen och berättar lite om sin blogg/sina bloggar, för vissa har flera olika bloggar att skriva i.

Nyligen läste jag en artikel, baserad på en ny undersökning om unga svenskar och Internet, från World Internet Institute, Medierådet och .SE , som bekräftade det jag noterat.
Här nedan följer några korta punkter från artikeln, som är ännu intressantare att läsa i sin helhet hos Internetdagarna.

* Varannan fyraåring har bekantat sig med Internet, skillnaden mellan könen är liten. 

* I förskoleåldern och under de första åren i skolan är skillnaderna mellan pojkar och flickor små. Spel på Internet utgör för både pojkar och flickor en dominerande aktivitet. Men när de närmar sig tonåren minskar flickornas spelande och de börjar med ett mer varierat användande av Internet. Redan i 13-års åldern skriver var femte flicka på en blogg.

* Bland de yngre, 12-15 år, är flickorna också mer aktiva än pojkarna i de sociala nätverken. Två av tre medlemmar är flickor. Hos pojkarna däremot ingår det dagliga spelandet som en dominerande aktivitet genom hela tonårstiden och två av tre pojkar spelar åtminstone 1-3 gånger i veckan ända upp i 20-års åldern.

* Det är anmärkningsvärt, att flickorna trots sitt mindre intresse för teknik och nya tekniska prylar, har erövrat Internet och i många avseenden är mer aktiva och flera år före pojkarna när det gäller ett mer varierat användandet av Internet. Flickorna är mer aktiva att blogga och delta i de sociala nätverken och också att kommunicera med instant messaging.
En orsak till denna ökade Internetanvändning är säkerligen att flickorna och de unga kvinnorna själva producerar det innehåll på bloggar och sociala nätverk som intresserar dem.