onsdag 12 maj 2010

Arbete med gemensamt dokument

Nu har jag provat att använda TypeWhith.Me (se blogginlägg från 21 april) med en klass. De var precis färdiga med ett arbetsområde och skulle repetera inför kommande prov. Vi kom överens om att vi under dagens lektion enbart skulle ägna oss åt att repetera målen för godkänt. Betygskriterierna för arbetsområdet plockades fram och kriterierna för godkänt omvandlade vi till frågeställningar. Frågorna fördelades i klassen, så att eleverna sökte reda på svaret till sin fråga, antingen enskilt eller två och två.
Medan eleverna arbetade med det, öppnade jag ett dokument i TWM och klistrade in frågorna och sparade, för att sedan lägga ut länken till dokumentet på klassens egen ikon. Allt eftersom eleverna blev klara med sina uppgifter, klistrade de in svaren på sina frågor i det gemensamma dokumentet.

Givetvis var det snart elever som började ändra i andras svar, vilket ledde till en bra diskussion utifrån frågor som exempelvis: tycker ni att det är bra att tillsammans leta reda på svaren (svar: ja. De har iofs redan arbetat i övningsboken med frågeställningarna långt tidigare), skulle ni hellre vilja ha en hel sida med instuderingsfrågor (nej), tycker ni att det här är ett bra arbetssätt (ja)? Kan ni se någon nytta med det här (ja)? Hur påverkas ni av att svaren ändras? och så vidare.
Snart var svaren återställda till "original" och eleverna var ense om att de inte skulle "skoja" med svaren, men möjligtvis komplettera, om det var något viktigt som saknades. Tack vare att svaren får en specifik färg, beroende på skribent, var det lätt att se vem som skrivit, eller ändrat, vad.
Chatten, som finns på sidan, gick på högvarv, och en elev undrade om jag kunde se vad de skrev (ja).

Summa sumarum: eleverna arbetade väldigt fokuserat med uppgifterna, trots chattande och "skojändringar" och uppskattade verkligen arbetssättet. Som pedagog får man nog tänka på att spara dokumentet vid ett lämpligt tillfälle. Då kan man, via tidslinjen, återgå till den versionen om någon "skojar" senare. Flera elever valde att spara ner dokumentet som en bilaga. Viktigt att tänka på redan från början är att säga åt eleverna att använda sina riktiga namn när de "skriver in sig".