söndag 17 maj 2009

Vad skulle du sakna mest om ditt arbetsrum brann?

FOTO: Henning, 9c1

Jag läste i HallandsPosten att Vallåsskolan i Halmstad eldhärjats, bland annat så hade samtliga lärarrum brunnit ner. Eleverna i nian uttryckte oro över att deras nationella prov och andra inlämningsuppgifter försvunnit. Lärarna föreföll inte vara lika oroade över själva betygssättningen, men kanske mer för att de förlorat åratals ihopsamlat lektionsmaterial.

Jag ryser vid blotta tanken på en skolbrand, men ändå funderar jag vidare: Om det varit på min skola, så hade de flesta elever haft kvar inlämningsuppgifterna på sina datorer, och lärarna hade också haft dem på sina datorer - eftersom alla måste ta med datorerna hem efter skoldagens slut (pga stöldrisken). Dessutom har jag det mesta av mitt aktuella undervisningsmaterial på min hårddisk, eftersom jag omarbetar hela tiden för att försöka anpassa materialet till den nya tekniken. Min största förlust hade nog varit förlusten av alla bilder som jag samlat på mig till bildundervisningen. Förhoppningsvis behöver jag aldrig vara med om något sådant!

Ö-pedagogen skriver också om en skolbrand, kan det röra sig om samma skola?

Upprop: Påverka de kommande kursplanerna

FOTO: Emma N, 9c2

IT-mamman skriver så bra i sin blogg från 13 maj, att jag kopierar det rakt upp och ner!

Skolverket har grupper som arbetar fram de kommande kursplanerna, men IT verkar inte prioriteras, om jag har förstått det hela rätt. Därför behöver lärare ute i landet höra av sig till dem med synpunkter. Man kommer att lyssna till er!
Skriv i era bloggar - personer i beslutande ställning läser dem - och mejla Skolverket. Det namn jag har där när det gäller kursplanearbetet är Stefan Skimutis (fornamn.efternamn@skolverket.se), så hör av er till honom. Det är bråttom!