måndag 17 november 2008

Elever med särskilda behov


©
FOTO: Andreas, 9c2

För elever med särskilda behov är den bärbara datorn ett utmärkt hjälpmedel!
Exempelvis för de elever som får hjälp av specialpedagoger och som behöver extra stöd av något slag. Nu, liksom tidigare, har eleverna kvar den hjälpen, men de har dessutom tillgång till specialpedagogiska-program, anpassade efter just sina behov precis när de behöver det, både i skolan och hemma!
Detta tack vare att programmen nu finns inlagda på elevernas datorer.
Tidigare hade de bara tillgång till programmen vid de tidpunkter som de hade tid hos specialpedagogen (eller när deras datorer var lediga).

Och ja, det finns tekniska lösningar så att program designade för Windowsplattformen även går att använda på en Mac.

Även en sådan sak som att datorn har inbyggd kamera, underlättar för många, som kan fotografera av anteckningarna från tavlan, så att de kan koncentrera sig på att lyssna istället (det finns en inbyggd funktion som lätt vänder bilderna, så att texten inte blir spegelvänd).

Den inbyggda mikrofonen gör det också lätt för mig att tala in frågorna till veckouppgifter/ett prov, som eleven kan lyssna på. Eleven kan sedan själv välja om den vill tala in sina svar, eller besvara dem skriftligt.

Vad det gäller skollitteratur så har förlagen inte riktigt hängt med i svängarna, även om de flesta numera tillhandahåller ljudfiler till sina böcker. Det finns åtskilligt kvar att göra för läromedelstillverkarna, som måste släppa boktanken och utvidga det till ett helhetskoncept med bok och webb.