torsdag 26 mars 2009

Mer om mobil lärandemiljö

Apropå mitt förra inlägg om MLE, Mobile learning enviroments/mobil lärandemiljö, läs också om skolan som valde att dela ut iPhones eller iPods till studenterna istället för bärbara datorer.

Du hittar inlägg om det i Lena Byströms blogg 23 mars samt hos KK-stiftelsen.

Matematik i mobiltelefonen


Som lärare i grundskolan är jag smått fascinerad av elevernas ständiga användande av mobiltelefoner i skiftande sammanhang. Men i skolmiljö är mobiltelefonen oftast en outnyttjad tillgång!

Men nu har GR Utbildning - Upplevelsebaserat lärande (GRUL), HiQ och lärarutbildningen vid högskolan i Malmö, i ett gemensamt matematikspels-projekt, "MathX: The Search For Ancient Wisdom", skapat ett spel för mobiltelefoner och handdatorer.

Spelet innehåller både abstrakta begrepp och konkreta exempel från verkligheten. Exempelvis kan man mäta längder eller beräkna areor och volymer med hjälp av Google Earth eller GPS. Varje problem ska också vara direkt relaterat till verkligheten på ett handfast sätt, så att det är uppenbart hur matematiken och verkligheten hänger ihop. Några andra uppgifter kan vara att beräkna storleken på något utifrån ett foto, eller att återskapa Cheopspyramiden i skala 1:10, eller kanske att mäta våglängden på en ton från mobilen.

Det är nu hög tid att vi i skolan lär oss vad förkortningen MLE står för: Mobile Learning Enviroment, MLE, eller "mobil lärandemiljö", för utvecklingen på det här området går fort framåt!