onsdag 25 november 2009

Utvecklingssamtal via Skype


FOTO: FreePhotos

I Hallands Nyheter (13 november) har jag läst att Ola Mårtensson, lärare på Falkenbergs Montessoriskola, erbjuder utvecklingssamtal via Skype. På så sätt kan både läraren och föräldern välja var de befinner sig, t ex. hemma, på jobbet etc.
Föräldern, eleven och läraren har förberett sig i god tid genom att läsa de skriftliga omdömen, som finns på det webbaserade programmet Unikum.
Via IP-telefoniprogrammet
Skype, både ser och hör deltagarna varandra, och "det känns nästan som att träffas i verkligheten". Föräldern och eleven i intervjuen var väldigt nöjda med tillvägagångssättet.
Ola Mårtensson påpekar också att "utvecklingssamtal via nätet inte nödvändigtvis är bra för alla. Ibland har elever en sådan problematik att det är bra att gå på djupet och se varandra i ögonen på plats i skolan."

Dagen efter att artikeln publicerats fick jag, under ett av mina utvecklingssamtal, förfrågan om vi inte kan ha nästa samtal via Skype, vilket vi genast kom överens om!

Det finns flera fördelar, som jag ser det:

Vi blir inte lika tidsbundna: Det är lättare att lägga in strötider för läraren, det gör inte så mycket att det inte är fem samtal på rad, eftersom man inte behöver vänta ett par timmar i skolan innan föräldern kan komma. Är man hemma kan man utnyttja tiden mellan två samtal till annat. Miljömässigt spar vi in transporter till och från skolan + de utsläpp som då sker.
Tänk på skolor med riksintag, eller där den ena föräldern bor långt borta, plötsligt kan de enkelt vara med!

Nackdelar? De första samtalen vill jag nog träffa vårdnadshavarna ändå, när jag fått en ny klass. Det kan nog vara bra för föräldrarna att få känna in skolans miljö på plats också.

Men jag skulle gärna sedan, när en relation finns etablerad, mycket väl kunna ta en majoritet av samtalen via Skype.
Och tänk så smidigt att använda det till de uppföljningssamtal där man egentligen bara konstaterar att de insatta resurserna har gett resultat!
Japp, jag ska definitivt prova!

onsdag 18 november 2009

Falkenberg årets IT-kommun 2009Falkenberg har utsetts till Sveriges IT-kommun av arrangörerna av Kvalitetsmässan i Göteborg och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Prisutdelningen sker tisdag 17 november klockan 20.00 på en galaföreställning på Göteborgsoperan.

Juryns motivering:
”Falkenberg växer med sikte på en hållbar framtid och sätter in IT-pengarna, där de gör mesta möjliga långsiktiga nytta. Vad kan vara bättre än att ge alla elever i årskurs sju till nio egna bärbara datorer? Juryn fäster särskild uppmärksamhet vid att Falkenberg satsat på den nya, växande generationen och på att kommunen trots en liten IT-funktion klarar av att agera strategiskt och effektivt.”

IT-strateg Thorbjörn Larsson framträder på ett seminarium på Kvalitetsmässan onsdag kl. 15:50 (Seminarium 107) och presenterar då hur Falkenberg arbetar med it-frågor. Moderator är direktör Gunilla Glasare, SKL. Läs gärna inlägget "Falkenberg en förebild inom kommunal outscourcing", där Thorbjörn intervjuas.

Jag är glad och stolt över att arbeta i årets IT-kommun! Grattis Thorbjörn och alla ni andra som varit drivande i kommunens IT-satsningar! Ni är väl värda priset!

onsdag 11 november 2009

Tänk vidareNu har kommunens En-till-En-skolor börjat med gemensamma träffar en gång i månaden. Då har pedagogerna gemensamma diskussioner gruppvis, där vi diskuterar datoranvändningen i undervisningen. En eloge till skolledningarna som avsätter konferenstid till diskussionerna!

Igår hade två pedagoger per grupp fått i uppdrag att visa exempel på någon lektion de genomfört med eleverna, och sedan skulle gruppen diskutera lektionen utifrån Ruben Puentaderas trappa (se ovan).
Trappan bygger på forskningsresultat från En-till-En-skolor i USA och visar på hur pedagogiken påverkat undervisningen i skolorna. De flesta pedagogerna där befann sig på olika trappsteg under olika lektioner, och en och samma lektion kunde utspela sig på mer än en nivå. Med tiden tenderade pedagogerna att oftare befinna sig på de två högre trappstegen.

Erfarenheterna från mina kollegor i den gruppdiskussion jag deltog i, visar att vi upplever ungefär samma utveckling på vår skolor.
Det ska bli spännande att se hur det utvecklat sig om några år!

måndag 9 november 2009

Diktblogg med niorna


FOTO: Öregrund free images

Just nu arbetar den ena nian med poesi. Givetvis ska de då också prova på att skriva egna dikter! Tidigare år med nior har de alltid, mot slutet av arbetsområdet, bett mig att sätta ihop deras dikter till en diktantologi, som alla i klassen sedan får ett kopierat exemplar utav.
Det är roligt att läsa och prata om varandras dikter!

I år publicerar vi dikterna löpande i en blogg, så att alla kan se hur arbetet fortskrider och det finns möjlighet för alla att ge/få kommentarer direkt! Roligt!
Läs gärna deras dikter (de blir jätteglada för någon kommentar!) på: Dikter om hösten, 9c.