torsdag 23 oktober 2008

Minskat samarbete mellan eleverna?


© FOTO: Mattias Ö, 9c2

Samarbetar eleverna i mindre utsträckning med varandra nu, än innan de fick datorerna? Var en av frågorna jag fick under gårdagens En-till-En-event i Falkenberg.

Nej, det tycker jag inte. Jag kan nog inte heller påstå att de arbetar mer tillsammans nu än förut.
Däremot kan jag se att kommunikationen mellan elev-elev och elev-lärare delvis förändrats. Elever ställer frågor till varandra om skolarbeten, frågor om programanvändning men även planering av skolresor och annat på “anslags-tavlan” i klassens arbetsyta på First Class. De hjälper varandra, och elever som varit frånvarande frågar ofta kompisarna om vad som hänt i skolan.

Som lärare märker jag att jag får frågor om skolarbete via e-post numera, antalet frågor under rasterna har sjunkit något. Dessutom chattar jag ibland med någon elev om något som rör skolan. E-post till elever skickar jag varje dag!

Även antalet telefonsamtal från föräldrar har minskat, de använder också e-posten allt oftare. Jättebra, tycker jag!
Synd bara att jag har så lite tid på mig att läsa/svara på e-posten direkt när jag kommer på morgonen! Tyvärr brukar det ofta ligga olika möten inplanerade före första lektionen, vilket kan göra att jag läser/besvarar ett viktigt meddelande alldeles för sent.