tisdag 20 januari 2009

Nätet inte farligare än andra miljöer


©
FOTO: Emil, 9c1

Enligt en ny amerikansk rapport, publicerad 14:e januari i år, är mobbning på internet en större risk för barn än att kontaktas av pedofiler. Rapporten, “Enhancing Child Safety & Online Technologies, fastslår att risken att utsättas för sexuella övergrepp är, som väntat, högst för de barn som även annars ägnar sig åt riskbeteenden.

Rapporten pekar på de faror som trots allt finns med internet och påpekar att det är viktigt att vuxna är medvetna om riskerna. Men de pekar också på vikten av att vi vuxna lär våra barn hur man beter sig på nätet.
En slutsats som dras är att MySpace och andra communitys på nätet inte är farligare för barnen än andra miljöer som de vistas i.

Jag tror att rapporten kommer att väcka en hel del debatt!