onsdag 10 februari 2010

Comeniusprojekt


 
     FOTO: Monica Mill

Söderskolan har sedan 2008 varit med i ett Comeniusprojekt, tillsammans med skolor från Finland, Tyskland och Italien. Elever och lärare har besökt varandras skolor, arbetat med gemensamma projekt och har hållit lektioner för varandra.
Vår skola är den enda av skolorna med hög datortäthet hos både lärare och elever. I den finska skolan hade samtliga lärare tillgång till tre stationära datorer, med "låsta sidor" på Internet. Eleverna hade en lärosal med datorer av modernt snitt och tämligen ny programvara, men om jag förstod saken rätt, så var det bara "dataläraren" som tog med in klasser dit, inte vanliga ämneslärare. Även i den tyska och i den italienska skolan lyste datorerna med sin frånvaro, trots en stor vilja hos pedagogerna att få arbeta mer med sådana verktyg på lektionerna.
Datorbristen till trots, så hade eleverna mycket digitalkontakt med varandra, både inför och efter sina olika besök, hemdatorer, men kanske framför allt, den stora tillgången på mobiltelefoner underlättade för eleverna!
Många nya vänskapsband har knutits, och eleverna ser nu fram emot att besöka den tyska skolan under vårterminen. Vill du veta mer om projektet, så besök vår Comeniussida.