tisdag 12 maj 2009

Elevernas motivation har ökat


FOTO: Linnea, 9c2

En positiv följd av En-till-En är att eleverna numera är betydligt mer kritiska till sina egna arbeten.
Tidigare var det betydligt mer ”tjat” från min sida, att de skulle bearbeta och komplettera sina (då oftast handskrivna) texter.
Nu, efter datorernas inträde i större skala, är situationen annorlunda.
Det är betydligt enklare för eleverna att hantera den skrivna texten, flytta runt stycken, lägga till och ta bort efter hand. Nu har vi också mycket lättare att arbeta med det utvidgade textbegreppet, som exempelvis film, podcasts, hemsidor, chatt, bilder etc. Men, det som förefaller vara det allra viktigaste: plötsligt är mottagaren av elevernas alster inte bara en person, utan många personer!
Därför har eleverna blivit betydligt mer intresserade av att omarbeta det de håller på med. Många gånger vill de inte lämna in sina arbeten, fastän jag tycker att de ser ok ut. Eleverna är själva inte tillräckligt nöjda för att vilja visa sitt arbete för en större publik, utan vill fortsätta att ”fila” lite till! Och det är deras egen önskan, inte min! Hurra!