måndag 6 april 2009

Just nu i nian


FOTO: Lena Carlsson

Just nu läser mina två klasser i årskurs nio om svenska författare. Hur använder jag datorn då? kanske någon undrar. Jo, så här:
Planering för de fem veckor arbetsområdet tar, samt betygskriterier läggs ut på klassernas respektive ikoner i First Class.  Lektionsgenomgångarna (datorprojektorn är ett nödvändigt redskap!) sker bland annat med: muntligt berättande, filmsnuttar från You Tube (bla Utvandrarna och Röda rummet), vi lyssnar på "Selma for dummies". 
Jag visar eleverna användbara sidor om de aktuella författarna, kanske framförallt författarsällskapens sidor och sidor där de kan hitta kortare noveller, som på Projekt Runeberg. Jag påminner om NE:s förträfflighet. Aktuella länkar läggs in på elevernas länksida. 

För de elever som siktar på överbetyg ingår även att skriva ett arbete om en valfri, svensk 1900-tals författare, samt att arbeta med en författarwiki. I wikin ska eleverna skriva korta sammanfattningar om författarna, samt presentera den författare som de själva valt. 
I samband med lektionen om hur man arbetar med en wiki, måste jag även repetera lite upphovsrättsliga regler för bild, film och ljud. Att visa några konkreta exempel och fråga eleverna vilka av exemplen som är ok att använda sig av, brukar ge upphov till livliga diskussioner. 

Jag hoppas att det snart kommer en reviderad upphovsrättslag som ger lite större frihet att använda bild, ljud och film i skolan! Jag har hittills bara gjort "stängda" wikis med mina elever, just för att jag är rädd för att det lätt kan slinka med något som vi inte får lov att använda.
Om du vill lära dig mer om wikis rekommenderar jag Multiamediabyråns guider!