onsdag 17 september 2008

Även i bildsalen


© FOTO: Lena Carlsson

Även i ämnet bild används datorn på olika sätt. Det vanligaste är att eleverna använder den till att leda reda på bilder (hur ser AIK:s klubbemblem ut egentligen? finns det andra färger på vallmo än rött? och så vidare).

Lektionsmässigt har vi använt datorn till att bearbeta foton i bildbehandlingsprogrammet PhotoShop, att göra bildspel, söka fakta om konstnärer, besöka museér och en hel del annat.
Tyvärr så har vi fortfarande inte fått någon projektor till bildsalen, vilket vi otåligt väntar på. Bristen på en sådan gör att jag drar mig lite för genomgångar med projektor, eftersom man då måste låna en sådan från något av arbetslagen. Ett gott råd till alla ni som tänker satsa på datorer till skolan: Köp in många projektorer också! Inte bara till arbetslagen, utan även till bild, musik och fråga de pedagoger som undervisar i andra praktiska ämnen om de också vill ha projektorer!