onsdag 11 november 2009

Tänk vidareNu har kommunens En-till-En-skolor börjat med gemensamma träffar en gång i månaden. Då har pedagogerna gemensamma diskussioner gruppvis, där vi diskuterar datoranvändningen i undervisningen. En eloge till skolledningarna som avsätter konferenstid till diskussionerna!

Igår hade två pedagoger per grupp fått i uppdrag att visa exempel på någon lektion de genomfört med eleverna, och sedan skulle gruppen diskutera lektionen utifrån Ruben Puentaderas trappa (se ovan).
Trappan bygger på forskningsresultat från En-till-En-skolor i USA och visar på hur pedagogiken påverkat undervisningen i skolorna. De flesta pedagogerna där befann sig på olika trappsteg under olika lektioner, och en och samma lektion kunde utspela sig på mer än en nivå. Med tiden tenderade pedagogerna att oftare befinna sig på de två högre trappstegen.

Erfarenheterna från mina kollegor i den gruppdiskussion jag deltog i, visar att vi upplever ungefär samma utveckling på vår skolor.
Det ska bli spännande att se hur det utvecklat sig om några år!