onsdag 14 oktober 2009

Besök från regeringens utbildningsutskott


FOTO: Mia Björk

Söderskolan har haft besök av Mats Gerdau (M), som sitter i regeringens utbildningsutskott. Han ville ta del av de erfarenheter som elever och pedagoger har gjort av att använda sig av datorn som arbetsredskap i skolan. Mats följde med på en lektion i franska och fick sedan en möjlighet att samtala med en lite mindre grupp elever. Senare fick han även veta lite hur elever med speciella behov arbetade med datorerna och han träffade även några olika pedagoger för att ta del av deras arbetssätt. Läs gärna på Mats Gerdaus blogg om vad tyckte om besöket!