onsdag 21 oktober 2009

Datorn en tillgång för högpresterande eleverDet talas ofta om vilken stor nytta elever med speciella behov har av datorn, och det är alldeles riktigt!
Men, det som inte nämns lika ofta, är vilken stor nytta de högpresterande eleverna har av datorn. De elever som alltid gör ett utomordentligt bra arbete på kort tid och som ofta varit understimulerade i skolan.

Med datorn som verktyg har de nu fått helt andra möjligheter till fördjupningar och utmaningar som passar dem. Numera är det väldigt sällan jag behöver ordna fram extrauppgifter på samma sätt som förr. Nu handlar det i större utsträckning om att eleverna kan bearbeta de uppgifter de får på ett mer genomgripande och djuplodande sätt. Oftast kommer de dessutom på det själva (”Jag skrev lite mer om...”, ”Jag har letat reda på och infogat bilder/musik/tal/animeringar”, ”Jag har arbetat om det till en broschyr”, ”Jag har letat reda på några korsreferenser” och så vidare), för de har en stor drivkraft i sig själva!

Eleverna blir mer nöjda med sin egen arbetsinsats och de väljer (oftast) själva vilken del av arbetet de vill fördjupa sig i. Tillgången till dator och internet öppnar många möjligheter och det mesta upplevs nu som roligare av eleverna! Se även IKT-pedagogens blogginlägg från 12 oktober, om Rolighetsteorin ;-) !