onsdag 20 maj 2009

Viktigt att elevarbeten berör

FOTO: Lena Carlsson

Dagens avslutande föreläsning på konferensen Framtidens lärande, hölls av Mikael Alexandersson från Göteborgs universitet. Han talade om att datorer i skolmiljö har kommit att innebära att det skett en förskjutning av lärarens kognitiva kontroll. Tidigare var läraren den som hade kunskap om artefaktens innehåll, dvs bokens, DVD:ns eller liknandes innehåll. Och läraren överförde kunskap till eleven med hjälp av artefakten.
Nu däremot, kan eleven själv inhämta kunskap via artefakten, i det här fallet datorn. Och det kan vara kunskap som inte läraren känner till.
Alexandersson talade också om hur viktigt det är för eleverna att få kommentarer, att deras arbeten berör, eller att de blir bedömda när de deltar med uppladdat material på olika communitys, som exempelvis digg eller Argus.

Han har också kommit fram till att datoranvändningen "öppnar många dörrar":
* Lärandet blir oberoende av tid och rum.
* Lärandet sker på flera olika arenor (fysiska och virtuella).
* Lärandet blir mindre institutionalliserat.
* Lärandet sker i en hög grad av samarbete/samverkan
* Lärandet blir ämnesintegrerat (ämnesöverskridande).
* Det informella lärandet (Life Academy) ökar.

Det ska bli intressant att se när vi i skolan blir bättre på att utnyttja det förändrade lärandet!