tisdag 17 mars 2009

Heja Rektorn!


©
FOTO: Lena Carlsson


Vi på Söderskolan är väldigt stolta över att vår rektor, Bengt Appelqvist, tillsammans med rektorn för Skogstorpsskolan, Olle Steneryd, har tilldelats Rektorsakademiens pris ”Heja Rektorn!” Priset delades ut den tredje februari och motiveringen var följande:

“Dessa två skolledare tog våren 2007 tillsammans beslutet att förse samtliga elever i år 7-9 på sina två skolor med personliga datorer. Detta var starten på det pågående En-till-En projektet i Falkenberg, vilket idag innebär att cirka 850 elever och 120 lärare i fyra grundskolor i Falkenberg disponerar personliga datorer för skolarbete dygnet runt, året runt. Bengt och Olle har visat att det med mod, övertygelse och tydligt ledarskap är möjligt att genomföra denna typ av kvalitetshöjande investeringar i lärmiljö i vanliga svenska kommunala skolor.”