torsdag 16 oktober 2008

Matematik på webben


© FOTO: Emma N, 9c2

Stockholms stad, i samarbete med Myndigheten för skolutveckling, har tagit fram ett webbmaterial för att öka elevernas förståelse och intresse för matematik. Det är avsett som ett stödmaterial för att stärka de matematiska begreppen i åk 6-9 och i gymnasiets Matematik A.

Materialet, som finns tillgängligt på flera olika språk, är indelat ämnesvis och innehåller texter, övningar, tänk-till-rutor, filmer, sökfunktion, länkar och mycket annat. Det är avsett som ett komplement till ordinarie undervisning och får användas fritt av lärare, elever, föräldrar med flera.

Du hittar dit genom att surfa in på webbmatte.se