onsdag 8 oktober 2008

Finns din skola på You Tube?


© FOTO: Jimi 9c2

Skolskjutningarna i Finland förde plötsligt våldet närmare Sverige. Jag började fundera på om något fanns utlagt på You Tube om vår skola. Följdaktligen surfade jag in på You Tube och gjorde en sökning efter “Söderskolan”.
Det blev några träffar. Tämligen oskyldiga saker, men det fanns även två filmer med en elev som jag vet inte får bli publicerad för sina vårdnadshavare.

Kan undra hur det rättsliga läget skulle vara i sådant fall? Skulle föräldrarna kunna stämma skolan? Inläggen var uppenbarligen inspelade i skolan och det visade sig, vid förfrågan, att eleverna själva hade kommit överens om att publicera dem. Givetvis utan att elev X talat om för den filmande eleven att X inte fick lägga ut sin bild på nätet.

Eftersom jag lätt kunde lista ut vem som filmat förklarade jag läget för den eleven, som omedelbart plockade bort filmerna från You Tube (Tack!).

Det är nog bra att göra en och annan sökning där ibland!