torsdag 9 september 2010

Tillfällig distansundervisning

Båt för ankare. FOTO: Fotoakuten

En ny pedagogisk möjlighet som öppnat sig under de här åren med datorerna, är den att undervisa "på distans". Jag syftar inte på traditionell distansundervisning, utan en tillfällig sådan, för elever som är sjuka, har hemundervisning, är bortresta, eller liknande.

Jag har haft elever som varit sjuka, som kontaktat mig och bett mig "Skypa" en lektionsgenomgång. Vilket fungerat alldeles utmärkt tack vare de bärbara datorernas inbyggda kamera och mikrofon!

Jag har via e-post arbetat med bildämnet med en elev, som mailade foton till mig och som fick feedback och nya fotouppdrag, vilka utfördes med elevens mobiltelefon. Så småningom fick eleven material till bildundervisningen hemskickat med den läraren som undervisade i hemmet. Eleven arbetade med uppgifterna, mailade mig fortlöpande foton på hur arbetet bilderna framskred och jag svarade med tips och beröm.

Nu har jag också haft en elev som var på resa "på de sju haven" under åtta (!) veckors tid. Efter att rektorn varit i kontakt med Skolverket, en speciell studieplan upprättats och alla parter var överens om förutsättningarna, kunde resan börja.
I skolan hade eleven förberett en redovisningsblogg, fått vissa uppgifter och material/böcker från sina ämneslärare. Eleven och jag bestämde en fast dag och tid för att använda Skype. Redovisningsbloggen skulle skrivas i dagligen och som sista utväg fanns ju alltid e-post och telefon.

Mina erfarenheter av det hela är följande: Skype-tiderna fungerade inte alltid så bra och flera möten blev inställda eftersom det var natt på båten/de var i land när det var dag i Sverige... Ett annat problem var att bilden inte alltid gick fram, det laggade som sjutton! Däremot fungerade alltid ljudet perfekt!

Bloggen fungerade utmärkt hela tiden, rekommenderas! E-posten kom till användning när jag ville skicka iväg filer, länkar och påminnelser till eleven. Feedbacken på blogginläggen skrev jag direkt i bloggen, vilken bara jag, några andra lärare och vårdnadshavarna hade tillgång till (man väljer om bloggen ska vara publik eller inte, i samband med att man skapar den).

Det här hade vi inte haft möjlighet att genomföra för några år sedan, visst är utvecklingen fantastisk!