måndag 1 september 2008

En ny omgång datorer delas ut


Datorer ©
FOTO: Lena Carlsson

Så har då våra nyblivna sjuor fått sina datorer. Gladare elever är nog svårt att hitta!
Stämningen känns som på julafton!

Det var stor skillnad den här gången mot förra läsåret, då alla sjuor, åttor och nior fick datorer samma dag. Då blev det en sådan enorm hausse och alla elever var som fastklistrade vid datorerna den första månaden. Den här gången kändes det betydligt lugnare!

Både vi lärare och de äldre eleverna har nu funnit en mer sansad nivå, eftersom det inte är nytt för oss längre och vi lärare vet vilka regler som gäller från dag ett.
Det var något som vi kom underfund med ett par veckor efter utdelningen 2007, att reglerna för handhavandet av datorerna behövde ses över. Inga krångligheter, utan enkla regler som att man går när man bär sin dator, locket måste vara stängt vid förflyttning, datorn måste stå på fast underlag (duger inte att balansera den i knät), om man lyssnar på något med ljud måste hörlurar användas.

Tja, jag tror att det var det hela!