onsdag 3 mars 2010

Enkel matrisbank i Unikum

Söderskolan arbetar vi med webbverktyget Unikum, för dokumentation av elevernas IUP och skriftliga omdömen. Det är ett ganska tidskrävande arbetssätt, men som ger en bra överblick på hur elevens utveckling i de olika ämnena framskrider.

Det finns en mängd olika grundmallar för skolor att välja mellan, och de kan se ganska olika ut. Mallarna går dessutom lätt att anpassa efter skolans önskemål. I Falkenberg har man bestämt att kommunens grundskolor ska använda sig av samma mall, vilket det säkert finns en hel del fördelar med.

Det jag, och många pedagoger med mig, saknat, har varit möjligt att koppla arbetsområdena till uppnåendemålen. I den mallen som kommunen har bestämt att vi ska använda, kopplas arbetsområdena till strävansmålen. Vilket gör att det blir ganska förvirrande för framförallt föräldrarna, eftersom betygen sätts utifrån uppnåendemålen.
Nu har jag emellertid sett en lösning på problemet i Joachim Thornströms blogg Skolväskan! I Unikum finns det nu också en matrisbank med uppnåendemål, där pedagogen fortlöpande klickar i de mål som eleven nått. Den verkar vara enkelt och lättöverskådligt!
Titta på den här korta instruktionsfilmen:Jag säger bara: Köp in!