måndag 14 december 2009

Ge eleverna ett bra bullshitfilter

I DR P.O.s blogg läser jag ett intressant inlägg om vikten av att ge barnen ett bra "bullshitfilter".

"En 10-åring på 70-talet fick i uppgift att leta upp en bok om ett visst ämne. Det var svårt nog. Idag får en 10-åring svårt att sålla mellan de  122000 träffar som en googling på ”Jesu liv” ger. 70-talseleven kanske hittade en eller två böcker, varav en var Bibeln.
Hur ska man kunna bedöma 122 000 källor? De säger inte alla samma sak. Det är naturligtvis omöjligt för en 10-åring att göra detta. Och det är här det börjar bli allvarligt. Och viktigt.
Våra barn växer upp i en värld där tillgängligheten till information är i det närmaste obegränsad. Att de då ska lära sig årtal för krig, kungars namn, floder i Italien och andra fakta utantill bara för att fylla en läroplan känns väldigt fel. Jag säger inte att de inte ska lära sig dessa saker i skolan, men syftet med att lära ut skall vara för att ge eleverna ett bra bullshitfilter."

Jag applåderar och instämmer med föregående talare! Läs gärna hela blogginlägget här!

onsdag 2 december 2009

Varför äter inte barnen tillsammans med sina familjer?

Varför spelar de så mycket på nätterna? Hur ska de då orka med skolan? Varför kan de inte bara gå ifrån datorn?
Det och mycket mer, kan du läsa om i
Medierådets rapport "Att leva i World of Warcraft - tio ungdomars tankar och erfarenheter".

Det är en studie gjord av fil.dr. Jonas Linderoth och fil. mag. Ulrika Bennerstedt, på institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet.
De har gjort intervjuer med ett antal ungdomar som berättar om livet kring spelet, vad som lockar och vad som leder till konflikter.

Du kan ladda ner rapporten, eller beställa pappersvarianten av den,
här.

onsdag 25 november 2009

Utvecklingssamtal via Skype


FOTO: FreePhotos

I Hallands Nyheter (13 november) har jag läst att Ola Mårtensson, lärare på Falkenbergs Montessoriskola, erbjuder utvecklingssamtal via Skype. På så sätt kan både läraren och föräldern välja var de befinner sig, t ex. hemma, på jobbet etc.
Föräldern, eleven och läraren har förberett sig i god tid genom att läsa de skriftliga omdömen, som finns på det webbaserade programmet Unikum.
Via IP-telefoniprogrammet
Skype, både ser och hör deltagarna varandra, och "det känns nästan som att träffas i verkligheten". Föräldern och eleven i intervjuen var väldigt nöjda med tillvägagångssättet.
Ola Mårtensson påpekar också att "utvecklingssamtal via nätet inte nödvändigtvis är bra för alla. Ibland har elever en sådan problematik att det är bra att gå på djupet och se varandra i ögonen på plats i skolan."

Dagen efter att artikeln publicerats fick jag, under ett av mina utvecklingssamtal, förfrågan om vi inte kan ha nästa samtal via Skype, vilket vi genast kom överens om!

Det finns flera fördelar, som jag ser det:

Vi blir inte lika tidsbundna: Det är lättare att lägga in strötider för läraren, det gör inte så mycket att det inte är fem samtal på rad, eftersom man inte behöver vänta ett par timmar i skolan innan föräldern kan komma. Är man hemma kan man utnyttja tiden mellan två samtal till annat. Miljömässigt spar vi in transporter till och från skolan + de utsläpp som då sker.
Tänk på skolor med riksintag, eller där den ena föräldern bor långt borta, plötsligt kan de enkelt vara med!

Nackdelar? De första samtalen vill jag nog träffa vårdnadshavarna ändå, när jag fått en ny klass. Det kan nog vara bra för föräldrarna att få känna in skolans miljö på plats också.

Men jag skulle gärna sedan, när en relation finns etablerad, mycket väl kunna ta en majoritet av samtalen via Skype.
Och tänk så smidigt att använda det till de uppföljningssamtal där man egentligen bara konstaterar att de insatta resurserna har gett resultat!
Japp, jag ska definitivt prova!

onsdag 18 november 2009

Falkenberg årets IT-kommun 2009Falkenberg har utsetts till Sveriges IT-kommun av arrangörerna av Kvalitetsmässan i Göteborg och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Prisutdelningen sker tisdag 17 november klockan 20.00 på en galaföreställning på Göteborgsoperan.

Juryns motivering:
”Falkenberg växer med sikte på en hållbar framtid och sätter in IT-pengarna, där de gör mesta möjliga långsiktiga nytta. Vad kan vara bättre än att ge alla elever i årskurs sju till nio egna bärbara datorer? Juryn fäster särskild uppmärksamhet vid att Falkenberg satsat på den nya, växande generationen och på att kommunen trots en liten IT-funktion klarar av att agera strategiskt och effektivt.”

IT-strateg Thorbjörn Larsson framträder på ett seminarium på Kvalitetsmässan onsdag kl. 15:50 (Seminarium 107) och presenterar då hur Falkenberg arbetar med it-frågor. Moderator är direktör Gunilla Glasare, SKL. Läs gärna inlägget "Falkenberg en förebild inom kommunal outscourcing", där Thorbjörn intervjuas.

Jag är glad och stolt över att arbeta i årets IT-kommun! Grattis Thorbjörn och alla ni andra som varit drivande i kommunens IT-satsningar! Ni är väl värda priset!

onsdag 11 november 2009

Tänk vidareNu har kommunens En-till-En-skolor börjat med gemensamma träffar en gång i månaden. Då har pedagogerna gemensamma diskussioner gruppvis, där vi diskuterar datoranvändningen i undervisningen. En eloge till skolledningarna som avsätter konferenstid till diskussionerna!

Igår hade två pedagoger per grupp fått i uppdrag att visa exempel på någon lektion de genomfört med eleverna, och sedan skulle gruppen diskutera lektionen utifrån Ruben Puentaderas trappa (se ovan).
Trappan bygger på forskningsresultat från En-till-En-skolor i USA och visar på hur pedagogiken påverkat undervisningen i skolorna. De flesta pedagogerna där befann sig på olika trappsteg under olika lektioner, och en och samma lektion kunde utspela sig på mer än en nivå. Med tiden tenderade pedagogerna att oftare befinna sig på de två högre trappstegen.

Erfarenheterna från mina kollegor i den gruppdiskussion jag deltog i, visar att vi upplever ungefär samma utveckling på vår skolor.
Det ska bli spännande att se hur det utvecklat sig om några år!

måndag 9 november 2009

Diktblogg med niorna


FOTO: Öregrund free images

Just nu arbetar den ena nian med poesi. Givetvis ska de då också prova på att skriva egna dikter! Tidigare år med nior har de alltid, mot slutet av arbetsområdet, bett mig att sätta ihop deras dikter till en diktantologi, som alla i klassen sedan får ett kopierat exemplar utav.
Det är roligt att läsa och prata om varandras dikter!

I år publicerar vi dikterna löpande i en blogg, så att alla kan se hur arbetet fortskrider och det finns möjlighet för alla att ge/få kommentarer direkt! Roligt!
Läs gärna deras dikter (de blir jätteglada för någon kommentar!) på: Dikter om hösten, 9c.

onsdag 21 oktober 2009

Datorn en tillgång för högpresterande eleverDet talas ofta om vilken stor nytta elever med speciella behov har av datorn, och det är alldeles riktigt!
Men, det som inte nämns lika ofta, är vilken stor nytta de högpresterande eleverna har av datorn. De elever som alltid gör ett utomordentligt bra arbete på kort tid och som ofta varit understimulerade i skolan.

Med datorn som verktyg har de nu fått helt andra möjligheter till fördjupningar och utmaningar som passar dem. Numera är det väldigt sällan jag behöver ordna fram extrauppgifter på samma sätt som förr. Nu handlar det i större utsträckning om att eleverna kan bearbeta de uppgifter de får på ett mer genomgripande och djuplodande sätt. Oftast kommer de dessutom på det själva (”Jag skrev lite mer om...”, ”Jag har letat reda på och infogat bilder/musik/tal/animeringar”, ”Jag har arbetat om det till en broschyr”, ”Jag har letat reda på några korsreferenser” och så vidare), för de har en stor drivkraft i sig själva!

Eleverna blir mer nöjda med sin egen arbetsinsats och de väljer (oftast) själva vilken del av arbetet de vill fördjupa sig i. Tillgången till dator och internet öppnar många möjligheter och det mesta upplevs nu som roligare av eleverna! Se även IKT-pedagogens blogginlägg från 12 oktober, om Rolighetsteorin ;-) !

onsdag 14 oktober 2009

Besök från regeringens utbildningsutskott


FOTO: Mia Björk

Söderskolan har haft besök av Mats Gerdau (M), som sitter i regeringens utbildningsutskott. Han ville ta del av de erfarenheter som elever och pedagoger har gjort av att använda sig av datorn som arbetsredskap i skolan. Mats följde med på en lektion i franska och fick sedan en möjlighet att samtala med en lite mindre grupp elever. Senare fick han även veta lite hur elever med speciella behov arbetade med datorerna och han träffade även några olika pedagoger för att ta del av deras arbetssätt. Läs gärna på Mats Gerdaus blogg om vad tyckte om besöket!

onsdag 23 september 2009

Användbart program i fysikundervisningen

Phun/Algodoo verkar vara ett lättanvänt program för fysik- och teknikundervisning! Att man kan ställa in språket till svenska underlättar användningen för eleverna. Titta på det här klippet:

Du kan ladda hem en
demoversion av programmet hos Algodoo. Demoversionen är användbar i 15 (aktiva) timmar, om du vill köpa hela programmet så kostar det 29 €. Fullversionen verkar vara en vidareutveckling av Phun, och heter nu Algodoo.
Algodoos hemsida hittar du också användarhandledningar (tutorials) i form av korta instruktionsfilmer. Du kan också gå in på deras sida med lektionsförslag, eller få/ge tips i deras användarforum.
Flera filmer om hur du kan använda dig av programmet finns också upplagda på You Tube.
Phun utvecklades av Emil Ernefeldt på Umeå Universitet. Emil Ernefeldt är numera anställd hos Algoryx, ett avknoppningsföretag från Umeå universitet, sedan i maj 2008, och fortsätter där utveckla Phun.

onsdag 16 september 2009

Använd mobiltelefoner i skolarbetet


Strutbräken, FOTO: Fotofinnaren.se

I NO:n läser 8:orna om växter. Vi gjorde en liten exkursion i skolans närområde, för att studera ormbunkar, mossor och lavar lite mer ingående.
Vi gick ut tillsammans i skogen och jag delade först in eleverna i grupper, sedan delade jag ut bestämningslitteratur, luppar och en lista på vad de skulle leta efter. Grupperna uppmanades att ta med sig tre växter tillbaka till återsamlingsplatsen och att dessutom använda sina mobiltelefoner för att fotografera olika fynd.

Vid återsamlingen tittade vi på och diskuterade vad grupperna funnit. När jag frågade om de fotograferat något, visade det sig att de hade tagit många fina bilder på mossor, lavar och ormbunkar, vilket var vad jag förväntat mig. Men, det fina i kråksången var att de fotograferat en hel del annat också: sniglar som lade ägg, fjärilar, blommor, en konstig skalbagge etc! Eleverna hade själva hittat sådant i naturen som de ville fråga om, ta reda på mer fakta kring eller bara visa för de andra. Sådant gör en pedagog extra glad!
Nu ska vi bara bestämma hur vi ska använda bilderna, kanske till en KeyNote-presentation, som illustration i en rapport från exkursionen, eller kanske lägga ut dem på nätet? Vi får se!

Min uppmaning till andra pedagoger blir: låt eleverna använda sina mobiltelefoner mer i undervisningen! Om de arbetar gruppvis brukar det alltid vara någon elev som har kamera- eller filmfunktion i mobiltelefonen!

fredag 4 september 2009

Film av elever på Södra Ängby skola

Skolan en måndag, många elever är trötta.
Skolan en måndag är en lååång dag.
Skolan en måndag, sista lektionen, grått och regnigt ute...
Hur ska jag få eleverna att tända till på litteraturhistoria sista lektionen en regnig måndag?
Se intresset vakna i deras ögon och få fart på frågor och diskussion?

Jag började söka efter någon användbar filmsnutt, någon kort repetition om August Strindberg och Selma Lagerlöf. Hittade lite på SVT-Play, ökentorrt. Surfade vidare till You Tube, då hittade jag det här filmklippet, gjort av elever på Södra Ängby skola.Oj, vad roligt eleverna måste ha haft när de gjorde filmen! Och vad rolig och intressant den var att titta på! Jag är övertygad om att eleverna som gjort filmen har betydligt lättare att komma ihåg mer om författarna, än vad elever som arbetat på traditionellt vis har.
Jag blev genast sugen på att göra något liknade med mina elever framöver (kanske när vi läser om utländska författare under vårterminen?)!
Jag inledde lektionen med filmsnutten, och det var garanterat ingen som somnade, snarare tvärtom! Glada skratt och fniss hördes bland eleverna, följt av frågor om inte de också kunde få spela in något motsvarande! Plötsligt var alla "på hugget" igen, med ny energi!
Trots att det var måndag, lång skoldag, sista lektionen och gråmulet!
Jag älskar You Tube!

onsdag 2 september 2009

Många frågor om etik


FOTO: Lena Carlsson

Så har då arbetslagets båda sjuor fått sina hett efterlängtade datorer!

Det är många frågor att besvara om olika program, helst vill eleverna kunna allt NU! Jag försöker förklara att vi tar lite då och då, men att de själva kan undersöka programmen närmare om de vill.
En sak behöver de börja med omgående: skolans plattform i FirstClass. Eleverna får logga in och jag orienterar dem runt i systemet. Visar dem bland annat var klassens egen ikon finns och förklarar hur vi använder den. Går sedan vidare till e-postfunktionen, visar hur man skapar brev och lägger till en mottagare. Via handuppräckning kan jag konstatera att majoriteten kan skicka e-post, men bara ett fåtal vet hur man bifogar en fil eller infogar en bild. Jag lovar att återkomma till dem och visa hur man gör ganska snart. Känner att jag måste bromsa lite, eftersom det är så mycket nytt på en gång, med datoranvändningen, dessutom börjar lektionstiden ta slut.

Frågorna har haglat, en klar majoritet var av etisk art. Det märks att eleverna följer med i debatten om olaglig nedladdning!

Eleverna är lyckliga, och jag delar deras glädje över det fantastiska verktyg de fått tillgång till! Tack, Falkenbergs kommun!

onsdag 26 augusti 2009

Någonting har hänt med undervisningen


FOTO: FreeDigitalPhotos.net

Någonting måste ha hänt med undervisningen på vår skola, rent generellt.
Lärarna suckar och tvår sina händer: NÄR ska sjuorna få sina datorer egentligen ? Vi kan ju inte arbeta ordentligt utan dem (eleverna får datorerna den här veckan)!

Lärarna som undervisar i sexan sliter sina hår: sexorna har ju inte egna datorer och planeringen och uppgifterna verkar känns betydligt svårare att planera och genomföra utan datorer.
Lärarna som få de nya sexorna är de som släppte nior i våras. Med andra ord, de lärarna har planerat för undervisning där elevgrupperna har tillgång till datorer, de senaste fyra terminerna.
Och nu, plötsligt, är deras elever utan datorer.

Så vad är det som hänt egentligen? Ja, det är inte bara det att det är mer praktiskt att arbeta med hjälp av datorer, utan själva undervisningen har uppenbarligen också förändrats. Lärarna verkar nu göra andra upplägg av sina lektioner, men de uppläggen utgår från att eleverna har tillgång till egna datorer.
Tidigare var det bara någon enstaka lärare i arbetslagen som använde projektorn regelbundet, men nu, nu är det "slagsmål" om projektorn!
I mitt arbetslag är vi nu tre lärare som nästan alltid vill ha projektorn, plus tre lärare till som vill använda den ett par gånger i veckan.
Då har vi ännu inte tagit eleverna med i beräkningen. Terminen har precis börjat, så det är inte så mycket redovisningar på gång ännu, men vänta bara! Plötsligt ska "alla" elever låna projektorn + att lärarna behöver den, samtidigt...

Bättre tillgång till projektorer skulle förmodligen leda till att lärarnas undervisning, och elevernas arbete, kommer att ta stora kliv framåt! Besparingstider bromsar utvecklingen av nya pedagogiska arbetssätt.
Skolan måste budgetera för inköp av fler projektorer, för just nu känns det som en flaskhals!

onsdag 19 augusti 2009

Gör en webbplats av skolarbetet


FOTO: FreeDigitalPhotos.net

Skolan har kommit igång "på riktigt", nu när eleverna också har börjat!

Det känns skönt att dra igång på nytt, även om starten, som vanligt, känns tung med ideliga schemaändringar och diverse möten. I vanlig ordning undrar "alla" lärare: När ska vi hinna planera våra lektioner? Tja, på något sätt går det.
Själv funderar jag på hur jag ska kunna använda Webbstjärnans tävling i något ämne. Upplägget låter lockande, så läs mer om deras tävling, regler, guider, tävlingsklasser med mera, på deras hemsida! Jag har försökt att göra en kortfattad summering här nedanför:

Gör en webbplats av skolarbetet! Webbstjärnan utlyser en ny tävling för elever i grundskolans åk 3-5, åk 6-9 samt för gymnasieskolan. Arbetet ska göras gruppvis, med minst tre elever i varje grupp. Man väljer själv vad man vill ha för inriktning på sin webbplats. Den kan handla om allt från mumintrollen till kemiska experiment och man kan använda ljud, video och animationer. Stiftelsen .SE står för allt som behövs, helt fritt från reklam och sponsring. Alla som deltar i Webbstjärnan får tillgång till:
 • Webbhotell i ett år
 • Valfri ledig .se-adress
 • Verktyg för webbpublicering. Välj mellan Joomla, Word Press och MediaWiki
 • Support från webbhotell och .SE
 • Utbildningsmaterial och seminarium

  Laganmälningsperiod: 2009-08-17 - 2010-02-27
  Arbete med tävlingsbidrag: 2009-08-17 - 2010-03-31

  - Om många skolor och klasser deltager, får vi många bra undervisningsideér!

tisdag 4 augusti 2009

Vad vi inte gör


FOTO: Emma N, 9c2

I KK-stiftelsens blogg, Unga nätkulturer, skriver Stig Roland Rask utifrån ett kommunperspektiv om En-till-En-satsningar. Hur kommer det sig att Falkenbergs kommun har råd? Eller kanske snarare, hur kommer det sig att andra kommuner har råd att låta bli att själva starta En-till-En?

Stig Roland Rask citerar min kollega från Skogstorpsskolan, Lars Johnsson, när han räknar upp i sin blogg vad han INTE gör längre:


Jag kopierar inte.

Jag delar inte ut några papper (förutom de jag blir tilldelad av andra).

Jag skriver inte upp läxorna eller provdatum på tavlan.

Jag behöver inte lyssna på elever som med ett papper i sin darrande hand står och läser innantill om Nelson Mandela eller Dagen D.

Jag släpar inte hem elevernas arbetsböcker.

Jag är inte den ende som får läsa eller ta del av elevens arbete.

Jag behöver inte påminna elever som varit frånvarande om vad som behöver göras.

Jag har minskat ner mina genomgångar. (Utan att lägga in någon värdering om det är bra eller dåligt!)

Jag använder inte läroböcker särskilt ofta.

Jag har inte mycket telefonkontakt med föräldrarna.

Jag använder inte tid till att boka, plocka fram datorer, fördela rättvist, organisera.

Jag använder inte tid till att plocka undan datorer, låsa in i skåp, ladda.

Jag använder inte mycket av mitt gamla material. (Pärmarna på min arbetsplats står dock prydligt uppradade, otåligt väntande. Jag har inte hjärta att göra mig av med dem och deras innehåll.)

Jag dubbelbokför inte elevomdömen.

Jag använder inte videoapparaten.

Jag använder inte OH-apparaten.

Jag använder inte DVD-spelaren.

Jag går inte genom hela skolan för att informera en kollega om något.

Jag behöver inte släpa på tunga böcker.

Själv har jag lagt följande till den listan:

Jag behöver aldrig plocka fram kartböcker, uppslagsböcker eller ordlistor.

Jag använder aldrig TV:n.

Jag använder aldrig en CD-spelare.

Jag behöver aldrig sortera pappershögar (däremot mailboxen, men det går betydligt smidigare).

Jag letar aldrig efter elevarbeten. Jag har alla elevers arbeten (och mina kommentarer till dem) sparade på min dator. Inga papper försvinner och det är lätt att dubbelkontrollera uppgifter inför betygssättningen.

Jag beställer inte längre något material från AV-centralen. Nätet har bättre resurser.

Jag hjälper numera sällan till vid enklare problem som eleverna har, de diskuterar problemlösning själva via msn (ja, det är helt ok för min del, så länge det rör sig om skolarbete).

torsdag 30 juli 2009

Bättre lärare utan läroböcker?


FOTO: Lena Carlsson

Blir läraren en bättre lärare utan läroböcker?!
Intressanta funderingar kring det hittar du i artikeln "Läraren blir viktigare med IT i klassrummet",Infontologys blogg, som handlar om informationsanvändning och om hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur.
Tack till Öpedagogen för uppslaget!

fredag 3 juli 2009

En till En motverkar klassklyftorna


FOTO: Lena Carlsson

I dagens nätupplaga av
Aftonbladet, finns en artikel av Martin Gelin: Nätet - den nya klassfällan. När jag läser den är jag glad för att eleverna på "min" skola får möjlighet att lära sig hantera datorn och internet, både i skolan och på fritiden. En dator per elev (och lärare) främjar demokratin! Här följer ett kort citat, men läs gärna hela artikeln!

"Framtidsforskaren Jamais Cascio på Institute for the Future säger att våra färdigheter att inhämta information och kunskap på nätet kommer att innebära att klassklyftorna ökar enormt under de kommande 50 åren."

torsdag 28 maj 2009

Falkenberg nominerad till bästa IT-kommun


FOTO:Julia, 9c1

Falkenberg har en chans av fyra att bli årets IT-kommun. Med stor sannolikhet har kommunens En-till-En-satsning i grundskolorna vägt tungt när de nominerades skulle utses. De övriga nominerade kommunerna är Järfälla, Stockholm och Täby. Vinnaren presenteras 17 november i Göteborg.
Jag håller tummarna för Falkenberg!
Källa: Computer Sweden

onsdag 27 maj 2009

Inte utan min dator!


FOTO: R Carlsson

En elev frågade mig om jag sett filmklippet på nyheterna igår, om hur de danska grisarna plågas under biltransporterna. Jo, det hade jag ju. Snabbt var flera elever engagerade, men många visste inte något om det hela. Jag kopplade in min dator till projektorn och vi tittade på det knappt två minuter långa inslaget från Rapport. Fruktansvärt och vidrigt, skulle jag nog kunna sammanfatta elevkommentarerna.

Lektionen fortsatte med att vi jämförde vad
Dagens Nyheter och Aftonbladet skrev om gristransporterna. På vilket sätt skiljde sig nyhetsrapporteringen åt? Var fick man veta mest? Vilken artikel tyckte de bäst om och varför? Kändes det vinklat? Saknades det något? Vad ville eleverna veta mer om?
Några av följdfrågorna var: Hur har de svenska grisarna det? En del av svaret hittade vi hos Jordbruksverket. Skriver de danska tidningarna något om gristransporterna? I så fall vad och på vilket sätt? Vi hjälptes åt att tyda danskan i bland annat Berlingske Tidenes rapportering. Här var vinklingen lite annorlunda än i de svenska tidningarna!
Diskussionen fortlöpte, är det värt att betala mer för svenskt kött? Varför/varför inte? Från vilket land kommer det kött ni äter hemma (nästan ingen visste)? Och så vidare...

Det blev inte den lektion jag planerat, men det gäller att ta vara på tillfällena! Här kunde vi nu snabbt göra en lektion av ett dagsaktuellt ämne lyft av en elev!
Alla som är insatta i läroplanernas mål, kan snabbt konstatera att det vi gjorde den här lektionen finns med i dessa mål och dessutom byggde det mycket starkt på elevdemokrati!
Det här hade inte varit möjligt utan min dator! Och så diskuteras det om varje lärare verkligen behöver en egen dator... Jag blir så trött! Snälla politiker, det är dags att vakna upp nu!

onsdag 20 maj 2009

Viktigt att elevarbeten berör

FOTO: Lena Carlsson

Dagens avslutande föreläsning på konferensen Framtidens lärande, hölls av Mikael Alexandersson från Göteborgs universitet. Han talade om att datorer i skolmiljö har kommit att innebära att det skett en förskjutning av lärarens kognitiva kontroll. Tidigare var läraren den som hade kunskap om artefaktens innehåll, dvs bokens, DVD:ns eller liknandes innehåll. Och läraren överförde kunskap till eleven med hjälp av artefakten.
Nu däremot, kan eleven själv inhämta kunskap via artefakten, i det här fallet datorn. Och det kan vara kunskap som inte läraren känner till.
Alexandersson talade också om hur viktigt det är för eleverna att få kommentarer, att deras arbeten berör, eller att de blir bedömda när de deltar med uppladdat material på olika communitys, som exempelvis digg eller Argus.

Han har också kommit fram till att datoranvändningen "öppnar många dörrar":
* Lärandet blir oberoende av tid och rum.
* Lärandet sker på flera olika arenor (fysiska och virtuella).
* Lärandet blir mindre institutionalliserat.
* Lärandet sker i en hög grad av samarbete/samverkan
* Lärandet blir ämnesintegrerat (ämnesöverskridande).
* Det informella lärandet (Life Academy) ökar.

Det ska bli intressant att se när vi i skolan blir bättre på att utnyttja det förändrade lärandet!

söndag 17 maj 2009

Vad skulle du sakna mest om ditt arbetsrum brann?

FOTO: Henning, 9c1

Jag läste i HallandsPosten att Vallåsskolan i Halmstad eldhärjats, bland annat så hade samtliga lärarrum brunnit ner. Eleverna i nian uttryckte oro över att deras nationella prov och andra inlämningsuppgifter försvunnit. Lärarna föreföll inte vara lika oroade över själva betygssättningen, men kanske mer för att de förlorat åratals ihopsamlat lektionsmaterial.

Jag ryser vid blotta tanken på en skolbrand, men ändå funderar jag vidare: Om det varit på min skola, så hade de flesta elever haft kvar inlämningsuppgifterna på sina datorer, och lärarna hade också haft dem på sina datorer - eftersom alla måste ta med datorerna hem efter skoldagens slut (pga stöldrisken). Dessutom har jag det mesta av mitt aktuella undervisningsmaterial på min hårddisk, eftersom jag omarbetar hela tiden för att försöka anpassa materialet till den nya tekniken. Min största förlust hade nog varit förlusten av alla bilder som jag samlat på mig till bildundervisningen. Förhoppningsvis behöver jag aldrig vara med om något sådant!

Ö-pedagogen skriver också om en skolbrand, kan det röra sig om samma skola?

Upprop: Påverka de kommande kursplanerna

FOTO: Emma N, 9c2

IT-mamman skriver så bra i sin blogg från 13 maj, att jag kopierar det rakt upp och ner!

Skolverket har grupper som arbetar fram de kommande kursplanerna, men IT verkar inte prioriteras, om jag har förstått det hela rätt. Därför behöver lärare ute i landet höra av sig till dem med synpunkter. Man kommer att lyssna till er!
Skriv i era bloggar - personer i beslutande ställning läser dem - och mejla Skolverket. Det namn jag har där när det gäller kursplanearbetet är Stefan Skimutis (fornamn.efternamn@skolverket.se), så hör av er till honom. Det är bråttom!

tisdag 12 maj 2009

Elevernas motivation har ökat


FOTO: Linnea, 9c2

En positiv följd av En-till-En är att eleverna numera är betydligt mer kritiska till sina egna arbeten.
Tidigare var det betydligt mer ”tjat” från min sida, att de skulle bearbeta och komplettera sina (då oftast handskrivna) texter.
Nu, efter datorernas inträde i större skala, är situationen annorlunda.
Det är betydligt enklare för eleverna att hantera den skrivna texten, flytta runt stycken, lägga till och ta bort efter hand. Nu har vi också mycket lättare att arbeta med det utvidgade textbegreppet, som exempelvis film, podcasts, hemsidor, chatt, bilder etc. Men, det som förefaller vara det allra viktigaste: plötsligt är mottagaren av elevernas alster inte bara en person, utan många personer!
Därför har eleverna blivit betydligt mer intresserade av att omarbeta det de håller på med. Många gånger vill de inte lämna in sina arbeten, fastän jag tycker att de ser ok ut. Eleverna är själva inte tillräckligt nöjda för att vilja visa sitt arbete för en större publik, utan vill fortsätta att ”fila” lite till! Och det är deras egen önskan, inte min! Hurra!

söndag 10 maj 2009

Framtidens lärandeJag, tillsammans med två andra pedagoger från Falkenberg,
Lasse och Thomas, har blivit inbjudna att deltaga i konferensen Framtidens lärande, som går av stapeln i Nacka 19-20 maj.
Jag har lite svårt att välja vad jag ska inledningstala om, det finns så många olika tankar om framtidens lärande! Jag får fundera vidare, men hursomhelst så ska det bli roligt att komma till konferensen!
Eftersom konferensen heter Framtidens lärande, tyckte jag att det passade bra med den bifogade filmen. Titta på den och sprid den vidare! Själv plockade jag upp den i nätverket IKT i skolan.

tisdag 5 maj 2009

Många frågor kring En-till-En

En-till-En-eventet i Falkenberg som gick av stapeln härförledens, flöt på bra. Vi hade många besökare, runt 280 personer, som hade många frågor att ställa. Här kommer ett litet axplock:

En fråga som många funderar över är säkerheten för datorerna under dagen när eleverna t.ex har idrott. Var lägger de datorerna då? Många är oroliga över ansvarsbiten.
I idrottshallen finns numera ett låsbart skåp, där elevernas datorer låses in före lektionen. Många elever har kvar datorn i sina elevskåp (som inte finns i en korridor, utan väl synliga).

Vilken/vilka IT-verktyg upplever du i egenskap av lärare oavsett ämne är det mest användbara?
Oj, svår fråga! Internet, webkameran, ljudinspelning, bildprogram, skrivprogram, presentationsprogram etc. Det är på något sätt kombinationen som gör det, att jag kan välja det jag just för stunden har behov av!

Hur tycker ni att projektet har påverkat själva undervisningen? Planering, redovisningssätt och så vidare.. Vad har blivit annorlunda helt enkelt?
Det som förändrats mest är nog sättet att kommunicera med elever och föräldrar samt kollegor. Nu har vi lättare att nå varandra på flera olika sätt (e-post, chatt, Skype mm). En mycket positiv effekt är att elever hjälper elever i större utsträckning nu än tidigare!
Elevredovisningarna har dessutom fått ett märkbart lyft!

Hur har ni läst strömfrågan. Har ni många uttag i varje klassrum?
För vår del är det skarvsladdar som gäller. Lätta att ta fram av den som behöver en, men det krävs att någon elev är ansvarig för att plocka undan dem vid dagens slut.

Har övergången från PC till Mac varit svår (frågan gäller väl främst pedagogerna, eleverna fixar det nog ganska lätt)?
Själv hade jag aldrig arbetat med Mac när jag började på Söderskolan. Visst muttrade jag lite i början över att kortkommandona inte stämde och att de program som jag var van vid från PC inte fanns. Men det tog inte speciellt lång tid innan jag kände mig hemma på Mac:en också, programvaran var väldigt lätt att förstå när man väl provade den.

Hur fungerar det med egna datorer och elever som har svårt att låta bli att förstöra?
När vi hade stationära datorer var de ofta ur funktion och trasiga pga "sabb". Nu när eleverna har egna datorer har vi inte alls det problemet, ingen vill ju förstöra sin egen dator! Äntligen kan jag som pedagog ta för givet att datorerna fungerar och planera lektionerna efter det!

Som avslutning måste jag passa på att ge en eloge till alla duktiga elever som deltog i evenemanget! Jag känner mig oerhört stolt när jag hör allt klokt ni har att säga och när ni visar alla era väl genomförda arbeten på datorerna!

torsdag 9 april 2009

TeacherTube

Teacher Tube, har både små roliga klipp och mer seriösa, sorterade efter skolstadier och ämnen. Här är en favorit, som jag tänker visa för mina åttor, eftersom de utövade skadegörelse på bildsalens radergummin förra lektionen, när de hade vikarie. När de sett denna avskräckande film gör de nog inte om det ;-))Tack till e-mentorerna för tipset!

måndag 6 april 2009

Just nu i nian


FOTO: Lena Carlsson

Just nu läser mina två klasser i årskurs nio om svenska författare. Hur använder jag datorn då? kanske någon undrar. Jo, så här:
Planering för de fem veckor arbetsområdet tar, samt betygskriterier läggs ut på klassernas respektive ikoner i First Class.  Lektionsgenomgångarna (datorprojektorn är ett nödvändigt redskap!) sker bland annat med: muntligt berättande, filmsnuttar från You Tube (bla Utvandrarna och Röda rummet), vi lyssnar på "Selma for dummies". 
Jag visar eleverna användbara sidor om de aktuella författarna, kanske framförallt författarsällskapens sidor och sidor där de kan hitta kortare noveller, som på Projekt Runeberg. Jag påminner om NE:s förträfflighet. Aktuella länkar läggs in på elevernas länksida. 

För de elever som siktar på överbetyg ingår även att skriva ett arbete om en valfri, svensk 1900-tals författare, samt att arbeta med en författarwiki. I wikin ska eleverna skriva korta sammanfattningar om författarna, samt presentera den författare som de själva valt. 
I samband med lektionen om hur man arbetar med en wiki, måste jag även repetera lite upphovsrättsliga regler för bild, film och ljud. Att visa några konkreta exempel och fråga eleverna vilka av exemplen som är ok att använda sig av, brukar ge upphov till livliga diskussioner. 

Jag hoppas att det snart kommer en reviderad upphovsrättslag som ger lite större frihet att använda bild, ljud och film i skolan! Jag har hittills bara gjort "stängda" wikis med mina elever, just för att jag är rädd för att det lätt kan slinka med något som vi inte får lov att använda.
Om du vill lära dig mer om wikis rekommenderar jag Multiamediabyråns guider!

tisdag 31 mars 2009

Ordlek för pedagoger och eleverPå siten Wordle.net kan du skriva in ord, som sedan arrangeras på ett snyggt sätt. Här provade jag att skriva in ett antal synonymer. 
Det borde finnas massor av olika användningsområden för det här! Varför inte skriva in veckans glosor, svåra ord i no eller ord på temat kärlek? Fler förslag mottages tacksamt!
Tipset om siten hittade jag på bloggen Björns Hörn, tackar!

torsdag 26 mars 2009

Mer om mobil lärandemiljö

Apropå mitt förra inlägg om MLE, Mobile learning enviroments/mobil lärandemiljö, läs också om skolan som valde att dela ut iPhones eller iPods till studenterna istället för bärbara datorer.

Du hittar inlägg om det i Lena Byströms blogg 23 mars samt hos KK-stiftelsen.

Matematik i mobiltelefonen


Som lärare i grundskolan är jag smått fascinerad av elevernas ständiga användande av mobiltelefoner i skiftande sammanhang. Men i skolmiljö är mobiltelefonen oftast en outnyttjad tillgång!

Men nu har GR Utbildning - Upplevelsebaserat lärande (GRUL), HiQ och lärarutbildningen vid högskolan i Malmö, i ett gemensamt matematikspels-projekt, "MathX: The Search For Ancient Wisdom", skapat ett spel för mobiltelefoner och handdatorer.

Spelet innehåller både abstrakta begrepp och konkreta exempel från verkligheten. Exempelvis kan man mäta längder eller beräkna areor och volymer med hjälp av Google Earth eller GPS. Varje problem ska också vara direkt relaterat till verkligheten på ett handfast sätt, så att det är uppenbart hur matematiken och verkligheten hänger ihop. Några andra uppgifter kan vara att beräkna storleken på något utifrån ett foto, eller att återskapa Cheopspyramiden i skala 1:10, eller kanske att mäta våglängden på en ton från mobilen.

Det är nu hög tid att vi i skolan lär oss vad förkortningen MLE står för: Mobile Learning Enviroment, MLE, eller "mobil lärandemiljö", för utvecklingen på det här området går fort framåt!

tisdag 17 mars 2009

Heja Rektorn!


©
FOTO: Lena Carlsson


Vi på Söderskolan är väldigt stolta över att vår rektor, Bengt Appelqvist, tillsammans med rektorn för Skogstorpsskolan, Olle Steneryd, har tilldelats Rektorsakademiens pris ”Heja Rektorn!” Priset delades ut den tredje februari och motiveringen var följande:

“Dessa två skolledare tog våren 2007 tillsammans beslutet att förse samtliga elever i år 7-9 på sina två skolor med personliga datorer. Detta var starten på det pågående En-till-En projektet i Falkenberg, vilket idag innebär att cirka 850 elever och 120 lärare i fyra grundskolor i Falkenberg disponerar personliga datorer för skolarbete dygnet runt, året runt. Bengt och Olle har visat att det med mod, övertygelse och tydligt ledarskap är möjligt att genomföra denna typ av kvalitetshöjande investeringar i lärmiljö i vanliga svenska kommunala skolor.”

måndag 16 mars 2009

Bloggen flyttad©
FOTO: Lena Carlsson


Välkommen!

Det är ett tag sedan jag uppdaterat Frökens funderingar. Det har berott på en del tekniska problem, därför har jag nu flyttat bloggen hit istället. Tyvärr har alla kommentarer försvunnit pga flytten, men jag ser fram emot nya! Jag kommer säkert att göra en del småjusteringar framöver, hoppas att ni har överseende om jag "möblerar om" lite!

Tänk på att uppdatera era bokmärken, RSS-strömmar och eventuella länkar hit!

torsdag 5 februari 2009

Information om En-till-En i Falkenberg


© FOTO: Lena Carlsson

Så har Falkenbergs kommun återigen haft ett En-til-En-event, där cirka 240 personer från cirka 30 olika kommuner tog del av projektet. Pedagoger, elever, skolledare, IT-folk och politiker informerade om kommunens En-till-En-satsning och hur datoranvändningen påverkat skolvardagen för såväl elever som för lärare.

Ett av de mest populära inslagen var när eleverna förevisade olika projekt de arbetar med i skolan och där eleverna svarade på besökarnas frågor.
Jag är jättestolt över våra duktiga elever som vill och vågar tala inför så många vuxna!
Titta gärna på TV4-Hallands nyhetsinslag från 09-02-05, 18:30-sändningen.

Nästa event planeras till april och ni som vill veta mer om det får surfa vidare till kommunens En-till-En-site.

tisdag 20 januari 2009

Nätet inte farligare än andra miljöer


©
FOTO: Emil, 9c1

Enligt en ny amerikansk rapport, publicerad 14:e januari i år, är mobbning på internet en större risk för barn än att kontaktas av pedofiler. Rapporten, “Enhancing Child Safety & Online Technologies, fastslår att risken att utsättas för sexuella övergrepp är, som väntat, högst för de barn som även annars ägnar sig åt riskbeteenden.

Rapporten pekar på de faror som trots allt finns med internet och påpekar att det är viktigt att vuxna är medvetna om riskerna. Men de pekar också på vikten av att vi vuxna lär våra barn hur man beter sig på nätet.
En slutsats som dras är att MySpace och andra communitys på nätet inte är farligare för barnen än andra miljöer som de vistas i.

Jag tror att rapporten kommer att väcka en hel del debatt!

måndag 19 januari 2009

Schemat som bakgrundsbild på datorn


© FOTO: Linnea, 9c2

Scheman använder vi alla i skolan, både lärare och elever. Ofta kan eleverna ladda ner sitt schema som någon typ av dokument, vilket är bra. Eftersom våra elever har förmånen att ha egna datorer, är ett annat tips (tack Conny!) att spara en kopia av schemat som en bild, lämpligen i GIF-format.

Fördelen med bildformatet, är att eleven kan välja att använda schemat som skrivbordsbild på sin dator!

Det kan vara till stor hjälp för alla de som har svårt att hålla reda på när de ska befinna sig på vilken lektion!

söndag 11 januari 2009

Textmängden ökar


Elever i åk 9 © FOTO: Lena Carlsson

En sak som vi i arbetslaget kunnat konstatera sedan 1-1 infördes, är att mängden producerad text i de olika ämnena har ökat. Eleverna skriver helt enkelt längre texter nu än tidigare!

Något som för övrigt även de skolor som deltagit i projekt som exempelvis “att skriva sig till läsning”, se Arne Trageton, kommit fram till: textmängden ökar när eleverna skriver på datorer.
Deltagarna i “Trageton-inspirerade projekt” tror att det beror på att eleverna (som i de studier jag tagit del utav, varit ca 6-9 år gamla) inte har utvecklat sin finmotorik klart ännu, vilket då skulle innebära en större möda att forma bokstäverna för hand.

Trageton talar istället för att man ska gå andra vägen: att skriva på dator innan man lär sig skriva för hand, så att finmotoriken hinner utvecklas mer innan handskrivandet börjar. Många svenska skolor har varit med i projekten och deras erfarenheter stödjer Tragetons tankegångar.
Jag tycker att tanken är intressant och det ska bli spännande att se hur/om den framtida pedagogiken kring läs- och skrivutveckling påverkas av detta.

De elever vi har i arbetslaget är betydligt äldre. Vi har elever från årskurs 7-9 och deras finmotorik borde för majoriteten av eleverna, vara färdigutvecklad. Men ändå, oavsett om eleven har en “krampaktig” eller “fin, avslappnad” handstil, så är texterna genomgående längre. Vad beror det på?
Hänger det ihop med det faktum att det är så lätt att redigera texten på en dator?
Det är ju trots allt mer tidskrävande att renskriva sina manuskript för hand.