onsdag 16 september 2009

Använd mobiltelefoner i skolarbetet


Strutbräken, FOTO: Fotofinnaren.se

I NO:n läser 8:orna om växter. Vi gjorde en liten exkursion i skolans närområde, för att studera ormbunkar, mossor och lavar lite mer ingående.
Vi gick ut tillsammans i skogen och jag delade först in eleverna i grupper, sedan delade jag ut bestämningslitteratur, luppar och en lista på vad de skulle leta efter. Grupperna uppmanades att ta med sig tre växter tillbaka till återsamlingsplatsen och att dessutom använda sina mobiltelefoner för att fotografera olika fynd.

Vid återsamlingen tittade vi på och diskuterade vad grupperna funnit. När jag frågade om de fotograferat något, visade det sig att de hade tagit många fina bilder på mossor, lavar och ormbunkar, vilket var vad jag förväntat mig. Men, det fina i kråksången var att de fotograferat en hel del annat också: sniglar som lade ägg, fjärilar, blommor, en konstig skalbagge etc! Eleverna hade själva hittat sådant i naturen som de ville fråga om, ta reda på mer fakta kring eller bara visa för de andra. Sådant gör en pedagog extra glad!
Nu ska vi bara bestämma hur vi ska använda bilderna, kanske till en KeyNote-presentation, som illustration i en rapport från exkursionen, eller kanske lägga ut dem på nätet? Vi får se!

Min uppmaning till andra pedagoger blir: låt eleverna använda sina mobiltelefoner mer i undervisningen! Om de arbetar gruppvis brukar det alltid vara någon elev som har kamera- eller filmfunktion i mobiltelefonen!