onsdag 26 maj 2010

Flickor använder nätet mer varierat

Har du frågat eleverna i din klass om det är någon utav dem som bloggar privat?
Det har jag gjort, med flera olika klasser och resultatet är alltid detsamma: en handfull flickor räcker upp handen och berättar lite om sin blogg/sina bloggar, för vissa har flera olika bloggar att skriva i.

Nyligen läste jag en artikel, baserad på en ny undersökning om unga svenskar och Internet, från World Internet Institute, Medierådet och .SE , som bekräftade det jag noterat.
Här nedan följer några korta punkter från artikeln, som är ännu intressantare att läsa i sin helhet hos Internetdagarna.

* Varannan fyraåring har bekantat sig med Internet, skillnaden mellan könen är liten. 

* I förskoleåldern och under de första åren i skolan är skillnaderna mellan pojkar och flickor små. Spel på Internet utgör för både pojkar och flickor en dominerande aktivitet. Men när de närmar sig tonåren minskar flickornas spelande och de börjar med ett mer varierat användande av Internet. Redan i 13-års åldern skriver var femte flicka på en blogg.

* Bland de yngre, 12-15 år, är flickorna också mer aktiva än pojkarna i de sociala nätverken. Två av tre medlemmar är flickor. Hos pojkarna däremot ingår det dagliga spelandet som en dominerande aktivitet genom hela tonårstiden och två av tre pojkar spelar åtminstone 1-3 gånger i veckan ända upp i 20-års åldern.

* Det är anmärkningsvärt, att flickorna trots sitt mindre intresse för teknik och nya tekniska prylar, har erövrat Internet och i många avseenden är mer aktiva och flera år före pojkarna när det gäller ett mer varierat användandet av Internet. Flickorna är mer aktiva att blogga och delta i de sociala nätverken och också att kommunicera med instant messaging.
En orsak till denna ökade Internetanvändning är säkerligen att flickorna och de unga kvinnorna själva producerar det innehåll på bloggar och sociala nätverk som intresserar dem.

onsdag 12 maj 2010

Arbete med gemensamt dokument

Nu har jag provat att använda TypeWhith.Me (se blogginlägg från 21 april) med en klass. De var precis färdiga med ett arbetsområde och skulle repetera inför kommande prov. Vi kom överens om att vi under dagens lektion enbart skulle ägna oss åt att repetera målen för godkänt. Betygskriterierna för arbetsområdet plockades fram och kriterierna för godkänt omvandlade vi till frågeställningar. Frågorna fördelades i klassen, så att eleverna sökte reda på svaret till sin fråga, antingen enskilt eller två och två.
Medan eleverna arbetade med det, öppnade jag ett dokument i TWM och klistrade in frågorna och sparade, för att sedan lägga ut länken till dokumentet på klassens egen ikon. Allt eftersom eleverna blev klara med sina uppgifter, klistrade de in svaren på sina frågor i det gemensamma dokumentet.

Givetvis var det snart elever som började ändra i andras svar, vilket ledde till en bra diskussion utifrån frågor som exempelvis: tycker ni att det är bra att tillsammans leta reda på svaren (svar: ja. De har iofs redan arbetat i övningsboken med frågeställningarna långt tidigare), skulle ni hellre vilja ha en hel sida med instuderingsfrågor (nej), tycker ni att det här är ett bra arbetssätt (ja)? Kan ni se någon nytta med det här (ja)? Hur påverkas ni av att svaren ändras? och så vidare.
Snart var svaren återställda till "original" och eleverna var ense om att de inte skulle "skoja" med svaren, men möjligtvis komplettera, om det var något viktigt som saknades. Tack vare att svaren får en specifik färg, beroende på skribent, var det lätt att se vem som skrivit, eller ändrat, vad.
Chatten, som finns på sidan, gick på högvarv, och en elev undrade om jag kunde se vad de skrev (ja).

Summa sumarum: eleverna arbetade väldigt fokuserat med uppgifterna, trots chattande och "skojändringar" och uppskattade verkligen arbetssättet. Som pedagog får man nog tänka på att spara dokumentet vid ett lämpligt tillfälle. Då kan man, via tidslinjen, återgå till den versionen om någon "skojar" senare. Flera elever valde att spara ner dokumentet som en bilaga. Viktigt att tänka på redan från början är att säga åt eleverna att använda sina riktiga namn när de "skriver in sig".