torsdag 26 augusti 2010

Datortäthet

FOTO: Eygeni Dinev, www.freedigitalphotos.net
Så är då höstterminen i full gång och alla underbara elever har börjat ännu ett år av sin skolgång. I mitt arbetslag har vi tagit emot två nya grupper av åk 6, vilket alltid är spännande och stimulerande!

Jag kan konstatera att vi på Söderskolan har en god datortäthet även för de yngre eleverna i åk 3 - 6, där de är två elever per (bärbar) dator. Vi gör som så att två elever, från olika klasser, får "delad vårdnad" om en gemensam dator, med egna inloggningar. På så sätt lär sig eleverna att vara rädda om datorerna, eftersom det är de själva som drabbas om de inte tar väl hand om datorn. Att eleverna är från olika klasser gör att det går alldeles utmärkt att arbeta i helklass med datorn, bara pedagogerna enas om vilken klass som ska ha tillgång till datorerna under lektionerna.

Hur har skolan haft råd med detta, undrar kanske någon? Jo, när elever i nian avstår från att köpa ut sina begagnade datorer, så har skolan årligen köpt ut ett antal av de "överblivna" datorerna till ett, förhållandevis, lågt pris och succesivt  ökat datortätheten.