tisdag 20 januari 2009

Nätet inte farligare än andra miljöer


©
FOTO: Emil, 9c1

Enligt en ny amerikansk rapport, publicerad 14:e januari i år, är mobbning på internet en större risk för barn än att kontaktas av pedofiler. Rapporten, “Enhancing Child Safety & Online Technologies, fastslår att risken att utsättas för sexuella övergrepp är, som väntat, högst för de barn som även annars ägnar sig åt riskbeteenden.

Rapporten pekar på de faror som trots allt finns med internet och påpekar att det är viktigt att vuxna är medvetna om riskerna. Men de pekar också på vikten av att vi vuxna lär våra barn hur man beter sig på nätet.
En slutsats som dras är att MySpace och andra communitys på nätet inte är farligare för barnen än andra miljöer som de vistas i.

Jag tror att rapporten kommer att väcka en hel del debatt!

måndag 19 januari 2009

Schemat som bakgrundsbild på datorn


© FOTO: Linnea, 9c2

Scheman använder vi alla i skolan, både lärare och elever. Ofta kan eleverna ladda ner sitt schema som någon typ av dokument, vilket är bra. Eftersom våra elever har förmånen att ha egna datorer, är ett annat tips (tack Conny!) att spara en kopia av schemat som en bild, lämpligen i GIF-format.

Fördelen med bildformatet, är att eleven kan välja att använda schemat som skrivbordsbild på sin dator!

Det kan vara till stor hjälp för alla de som har svårt att hålla reda på när de ska befinna sig på vilken lektion!

söndag 11 januari 2009

Textmängden ökar


Elever i åk 9 © FOTO: Lena Carlsson

En sak som vi i arbetslaget kunnat konstatera sedan 1-1 infördes, är att mängden producerad text i de olika ämnena har ökat. Eleverna skriver helt enkelt längre texter nu än tidigare!

Något som för övrigt även de skolor som deltagit i projekt som exempelvis “att skriva sig till läsning”, se Arne Trageton, kommit fram till: textmängden ökar när eleverna skriver på datorer.
Deltagarna i “Trageton-inspirerade projekt” tror att det beror på att eleverna (som i de studier jag tagit del utav, varit ca 6-9 år gamla) inte har utvecklat sin finmotorik klart ännu, vilket då skulle innebära en större möda att forma bokstäverna för hand.

Trageton talar istället för att man ska gå andra vägen: att skriva på dator innan man lär sig skriva för hand, så att finmotoriken hinner utvecklas mer innan handskrivandet börjar. Många svenska skolor har varit med i projekten och deras erfarenheter stödjer Tragetons tankegångar.
Jag tycker att tanken är intressant och det ska bli spännande att se hur/om den framtida pedagogiken kring läs- och skrivutveckling påverkas av detta.

De elever vi har i arbetslaget är betydligt äldre. Vi har elever från årskurs 7-9 och deras finmotorik borde för majoriteten av eleverna, vara färdigutvecklad. Men ändå, oavsett om eleven har en “krampaktig” eller “fin, avslappnad” handstil, så är texterna genomgående längre. Vad beror det på?
Hänger det ihop med det faktum att det är så lätt att redigera texten på en dator?
Det är ju trots allt mer tidskrävande att renskriva sina manuskript för hand.