måndag 22 mars 2010

Utmärkt KeyNote-kurs hos Multimediabyrån


Om du vill komma igång med att använda presentationsprogrammet KeyNote på din Mac, så finns det en utmärkt oneline-kurs hos Multimediabyrån!

Du får, bland annat, lära dig att infoga bilder, göra snygga övergångar mellan bilderna, hur du lägger till en inspelning av din röst - eller musik, hur du ställer in visningstid på bilder, hur du gör för att få bildspelet att "gå i en loop" (bra vid utställningar), hur du publicerar bildspelet på You Tube eller exporterar det till en PDF-fil, Power-Pointpresentation och en del annat!

Det finns tydliga förklaringar, inklusive instruktionsfilmer, om hur du använder dig av KeyNote. Du kan även använda kursen för att visa dina elever hur man arbetar i programmet.
Lycka till!