onsdag 27 maj 2009

Inte utan min dator!


FOTO: R Carlsson

En elev frågade mig om jag sett filmklippet på nyheterna igår, om hur de danska grisarna plågas under biltransporterna. Jo, det hade jag ju. Snabbt var flera elever engagerade, men många visste inte något om det hela. Jag kopplade in min dator till projektorn och vi tittade på det knappt två minuter långa inslaget från Rapport. Fruktansvärt och vidrigt, skulle jag nog kunna sammanfatta elevkommentarerna.

Lektionen fortsatte med att vi jämförde vad
Dagens Nyheter och Aftonbladet skrev om gristransporterna. På vilket sätt skiljde sig nyhetsrapporteringen åt? Var fick man veta mest? Vilken artikel tyckte de bäst om och varför? Kändes det vinklat? Saknades det något? Vad ville eleverna veta mer om?
Några av följdfrågorna var: Hur har de svenska grisarna det? En del av svaret hittade vi hos Jordbruksverket. Skriver de danska tidningarna något om gristransporterna? I så fall vad och på vilket sätt? Vi hjälptes åt att tyda danskan i bland annat Berlingske Tidenes rapportering. Här var vinklingen lite annorlunda än i de svenska tidningarna!
Diskussionen fortlöpte, är det värt att betala mer för svenskt kött? Varför/varför inte? Från vilket land kommer det kött ni äter hemma (nästan ingen visste)? Och så vidare...

Det blev inte den lektion jag planerat, men det gäller att ta vara på tillfällena! Här kunde vi nu snabbt göra en lektion av ett dagsaktuellt ämne lyft av en elev!
Alla som är insatta i läroplanernas mål, kan snabbt konstatera att det vi gjorde den här lektionen finns med i dessa mål och dessutom byggde det mycket starkt på elevdemokrati!
Det här hade inte varit möjligt utan min dator! Och så diskuteras det om varje lärare verkligen behöver en egen dator... Jag blir så trött! Snälla politiker, det är dags att vakna upp nu!