onsdag 25 november 2009

Utvecklingssamtal via Skype


FOTO: FreePhotos

I Hallands Nyheter (13 november) har jag läst att Ola Mårtensson, lärare på Falkenbergs Montessoriskola, erbjuder utvecklingssamtal via Skype. På så sätt kan både läraren och föräldern välja var de befinner sig, t ex. hemma, på jobbet etc.
Föräldern, eleven och läraren har förberett sig i god tid genom att läsa de skriftliga omdömen, som finns på det webbaserade programmet Unikum.
Via IP-telefoniprogrammet
Skype, både ser och hör deltagarna varandra, och "det känns nästan som att träffas i verkligheten". Föräldern och eleven i intervjuen var väldigt nöjda med tillvägagångssättet.
Ola Mårtensson påpekar också att "utvecklingssamtal via nätet inte nödvändigtvis är bra för alla. Ibland har elever en sådan problematik att det är bra att gå på djupet och se varandra i ögonen på plats i skolan."

Dagen efter att artikeln publicerats fick jag, under ett av mina utvecklingssamtal, förfrågan om vi inte kan ha nästa samtal via Skype, vilket vi genast kom överens om!

Det finns flera fördelar, som jag ser det:

Vi blir inte lika tidsbundna: Det är lättare att lägga in strötider för läraren, det gör inte så mycket att det inte är fem samtal på rad, eftersom man inte behöver vänta ett par timmar i skolan innan föräldern kan komma. Är man hemma kan man utnyttja tiden mellan två samtal till annat. Miljömässigt spar vi in transporter till och från skolan + de utsläpp som då sker.
Tänk på skolor med riksintag, eller där den ena föräldern bor långt borta, plötsligt kan de enkelt vara med!

Nackdelar? De första samtalen vill jag nog träffa vårdnadshavarna ändå, när jag fått en ny klass. Det kan nog vara bra för föräldrarna att få känna in skolans miljö på plats också.

Men jag skulle gärna sedan, när en relation finns etablerad, mycket väl kunna ta en majoritet av samtalen via Skype.
Och tänk så smidigt att använda det till de uppföljningssamtal där man egentligen bara konstaterar att de insatta resurserna har gett resultat!
Japp, jag ska definitivt prova!