onsdag 26 augusti 2009

Någonting har hänt med undervisningen


FOTO: FreeDigitalPhotos.net

Någonting måste ha hänt med undervisningen på vår skola, rent generellt.
Lärarna suckar och tvår sina händer: NÄR ska sjuorna få sina datorer egentligen ? Vi kan ju inte arbeta ordentligt utan dem (eleverna får datorerna den här veckan)!

Lärarna som undervisar i sexan sliter sina hår: sexorna har ju inte egna datorer och planeringen och uppgifterna verkar känns betydligt svårare att planera och genomföra utan datorer.
Lärarna som få de nya sexorna är de som släppte nior i våras. Med andra ord, de lärarna har planerat för undervisning där elevgrupperna har tillgång till datorer, de senaste fyra terminerna.
Och nu, plötsligt, är deras elever utan datorer.

Så vad är det som hänt egentligen? Ja, det är inte bara det att det är mer praktiskt att arbeta med hjälp av datorer, utan själva undervisningen har uppenbarligen också förändrats. Lärarna verkar nu göra andra upplägg av sina lektioner, men de uppläggen utgår från att eleverna har tillgång till egna datorer.
Tidigare var det bara någon enstaka lärare i arbetslagen som använde projektorn regelbundet, men nu, nu är det "slagsmål" om projektorn!
I mitt arbetslag är vi nu tre lärare som nästan alltid vill ha projektorn, plus tre lärare till som vill använda den ett par gånger i veckan.
Då har vi ännu inte tagit eleverna med i beräkningen. Terminen har precis börjat, så det är inte så mycket redovisningar på gång ännu, men vänta bara! Plötsligt ska "alla" elever låna projektorn + att lärarna behöver den, samtidigt...

Bättre tillgång till projektorer skulle förmodligen leda till att lärarnas undervisning, och elevernas arbete, kommer att ta stora kliv framåt! Besparingstider bromsar utvecklingen av nya pedagogiska arbetssätt.
Skolan måste budgetera för inköp av fler projektorer, för just nu känns det som en flaskhals!