fredag 3 juli 2009

En till En motverkar klassklyftorna


FOTO: Lena Carlsson

I dagens nätupplaga av
Aftonbladet, finns en artikel av Martin Gelin: Nätet - den nya klassfällan. När jag läser den är jag glad för att eleverna på "min" skola får möjlighet att lära sig hantera datorn och internet, både i skolan och på fritiden. En dator per elev (och lärare) främjar demokratin! Här följer ett kort citat, men läs gärna hela artikeln!

"Framtidsforskaren Jamais Cascio på Institute for the Future säger att våra färdigheter att inhämta information och kunskap på nätet kommer att innebära att klassklyftorna ökar enormt under de kommande 50 åren."