torsdag 4 september 2008

Eleverna visar hur de använder datorn


Anton, Linus och Lukas informerar© FOTO: Lena Carlsson

Ett antal besökande politiker, rektorer, skolutvecklare, IT-strateger samt pedagoger från olika delar i Sverige, besökte Falkenberg på ett seminarium
om En-till-En projektet.

Några av våra elever deltog och visade hur de använder datorn som arbetsredskap i skolan.
Ibland får jag en känsla av att många tror att eleverna bara använder datorn som en “modern skrivmaskin”, ack vad fel i så fall! Skönt att de fick ett tillfället att visa fler sidor av sitt datoranvändande!

Själv svarade jag, och en pedagog från Skogstorpsskolan, Lars Johnsson, på frågor om hur vi lärare använder datorn i vår vardag och hur vi upplever att undervisningen förändrats sedan datorsatsningen genomfördes (mer om detta i ett kommande inlägg).
Jag rekommenderar dig att besöka Lasses blogg; Johnssons tankar!