söndag 11 januari 2009

Textmängden ökar


Elever i åk 9 © FOTO: Lena Carlsson

En sak som vi i arbetslaget kunnat konstatera sedan 1-1 infördes, är att mängden producerad text i de olika ämnena har ökat. Eleverna skriver helt enkelt längre texter nu än tidigare!

Något som för övrigt även de skolor som deltagit i projekt som exempelvis “att skriva sig till läsning”, se Arne Trageton, kommit fram till: textmängden ökar när eleverna skriver på datorer.
Deltagarna i “Trageton-inspirerade projekt” tror att det beror på att eleverna (som i de studier jag tagit del utav, varit ca 6-9 år gamla) inte har utvecklat sin finmotorik klart ännu, vilket då skulle innebära en större möda att forma bokstäverna för hand.

Trageton talar istället för att man ska gå andra vägen: att skriva på dator innan man lär sig skriva för hand, så att finmotoriken hinner utvecklas mer innan handskrivandet börjar. Många svenska skolor har varit med i projekten och deras erfarenheter stödjer Tragetons tankegångar.
Jag tycker att tanken är intressant och det ska bli spännande att se hur/om den framtida pedagogiken kring läs- och skrivutveckling påverkas av detta.

De elever vi har i arbetslaget är betydligt äldre. Vi har elever från årskurs 7-9 och deras finmotorik borde för majoriteten av eleverna, vara färdigutvecklad. Men ändå, oavsett om eleven har en “krampaktig” eller “fin, avslappnad” handstil, så är texterna genomgående längre. Vad beror det på?
Hänger det ihop med det faktum att det är så lätt att redigera texten på en dator?
Det är ju trots allt mer tidskrävande att renskriva sina manuskript för hand.