tisdag 5 maj 2009

Många frågor kring En-till-En

En-till-En-eventet i Falkenberg som gick av stapeln härförledens, flöt på bra. Vi hade många besökare, runt 280 personer, som hade många frågor att ställa. Här kommer ett litet axplock:

En fråga som många funderar över är säkerheten för datorerna under dagen när eleverna t.ex har idrott. Var lägger de datorerna då? Många är oroliga över ansvarsbiten.
I idrottshallen finns numera ett låsbart skåp, där elevernas datorer låses in före lektionen. Många elever har kvar datorn i sina elevskåp (som inte finns i en korridor, utan väl synliga).

Vilken/vilka IT-verktyg upplever du i egenskap av lärare oavsett ämne är det mest användbara?
Oj, svår fråga! Internet, webkameran, ljudinspelning, bildprogram, skrivprogram, presentationsprogram etc. Det är på något sätt kombinationen som gör det, att jag kan välja det jag just för stunden har behov av!

Hur tycker ni att projektet har påverkat själva undervisningen? Planering, redovisningssätt och så vidare.. Vad har blivit annorlunda helt enkelt?
Det som förändrats mest är nog sättet att kommunicera med elever och föräldrar samt kollegor. Nu har vi lättare att nå varandra på flera olika sätt (e-post, chatt, Skype mm). En mycket positiv effekt är att elever hjälper elever i större utsträckning nu än tidigare!
Elevredovisningarna har dessutom fått ett märkbart lyft!

Hur har ni läst strömfrågan. Har ni många uttag i varje klassrum?
För vår del är det skarvsladdar som gäller. Lätta att ta fram av den som behöver en, men det krävs att någon elev är ansvarig för att plocka undan dem vid dagens slut.

Har övergången från PC till Mac varit svår (frågan gäller väl främst pedagogerna, eleverna fixar det nog ganska lätt)?
Själv hade jag aldrig arbetat med Mac när jag började på Söderskolan. Visst muttrade jag lite i början över att kortkommandona inte stämde och att de program som jag var van vid från PC inte fanns. Men det tog inte speciellt lång tid innan jag kände mig hemma på Mac:en också, programvaran var väldigt lätt att förstå när man väl provade den.

Hur fungerar det med egna datorer och elever som har svårt att låta bli att förstöra?
När vi hade stationära datorer var de ofta ur funktion och trasiga pga "sabb". Nu när eleverna har egna datorer har vi inte alls det problemet, ingen vill ju förstöra sin egen dator! Äntligen kan jag som pedagog ta för givet att datorerna fungerar och planera lektionerna efter det!

Som avslutning måste jag passa på att ge en eloge till alla duktiga elever som deltog i evenemanget! Jag känner mig oerhört stolt när jag hör allt klokt ni har att säga och när ni visar alla era väl genomförda arbeten på datorerna!