tisdag 2 december 2008

Informellt lärande via chattande


© FOTO: Lena Carlsson

Nu har jag, tillsammans med en kollega och några elever, varit på besök under en vecka i en Finländsk skola.
Våra elever hade förberett sig genom att på engelskan skriva/utfoma presentationer av sig själva, sina intressen och fakta om sin hemort. Materialet har de sedan publicerat på sina personliga webbsidor. De förberedelserna har skett på skoltid.

Dessutom tillkommer det informella lärandet: chattande via program som MSN, Audium och Skype (många gånger med webbkameran inkopplad för att veta hur personen de skulle bo hos såg ut). Även SMS och MMS har används flitigt inför, och under, resan.

Att sedan bo hos en helt främmande familj under en vecka och till största delen “bli tvingad” att prata engelska, har säkert varit utvecklande för eleverna!

Målet med projektet är att öka förståelsen för olika kulturer inom EU och att ge eleverna en inblick i hur vardagslivet ter sig i andra länder.
Till våren får vår skola besök av finska, italienska och tyska elever, så kontakten kvarstår och allt fler elever chattar allt mer med sina nyfunna vänner, vilket sker på fritiden och av egen vilja.

Här skapar elevernas nyfikenhet en egen drivkraft och lust att lära sig mer om varandras länder, kulturer osv! Språkinlärningen kommer “på köpet”!

Tänk om det alltid kunde vara så...