torsdag 9 september 2010

Tillfällig distansundervisning

Båt för ankare. FOTO: Fotoakuten

En ny pedagogisk möjlighet som öppnat sig under de här åren med datorerna, är den att undervisa "på distans". Jag syftar inte på traditionell distansundervisning, utan en tillfällig sådan, för elever som är sjuka, har hemundervisning, är bortresta, eller liknande.

Jag har haft elever som varit sjuka, som kontaktat mig och bett mig "Skypa" en lektionsgenomgång. Vilket fungerat alldeles utmärkt tack vare de bärbara datorernas inbyggda kamera och mikrofon!

Jag har via e-post arbetat med bildämnet med en elev, som mailade foton till mig och som fick feedback och nya fotouppdrag, vilka utfördes med elevens mobiltelefon. Så småningom fick eleven material till bildundervisningen hemskickat med den läraren som undervisade i hemmet. Eleven arbetade med uppgifterna, mailade mig fortlöpande foton på hur arbetet bilderna framskred och jag svarade med tips och beröm.

Nu har jag också haft en elev som var på resa "på de sju haven" under åtta (!) veckors tid. Efter att rektorn varit i kontakt med Skolverket, en speciell studieplan upprättats och alla parter var överens om förutsättningarna, kunde resan börja.
I skolan hade eleven förberett en redovisningsblogg, fått vissa uppgifter och material/böcker från sina ämneslärare. Eleven och jag bestämde en fast dag och tid för att använda Skype. Redovisningsbloggen skulle skrivas i dagligen och som sista utväg fanns ju alltid e-post och telefon.

Mina erfarenheter av det hela är följande: Skype-tiderna fungerade inte alltid så bra och flera möten blev inställda eftersom det var natt på båten/de var i land när det var dag i Sverige... Ett annat problem var att bilden inte alltid gick fram, det laggade som sjutton! Däremot fungerade alltid ljudet perfekt!

Bloggen fungerade utmärkt hela tiden, rekommenderas! E-posten kom till användning när jag ville skicka iväg filer, länkar och påminnelser till eleven. Feedbacken på blogginläggen skrev jag direkt i bloggen, vilken bara jag, några andra lärare och vårdnadshavarna hade tillgång till (man väljer om bloggen ska vara publik eller inte, i samband med att man skapar den).

Det här hade vi inte haft möjlighet att genomföra för några år sedan, visst är utvecklingen fantastisk!

torsdag 26 augusti 2010

Datortäthet

FOTO: Eygeni Dinev, www.freedigitalphotos.net
Så är då höstterminen i full gång och alla underbara elever har börjat ännu ett år av sin skolgång. I mitt arbetslag har vi tagit emot två nya grupper av åk 6, vilket alltid är spännande och stimulerande!

Jag kan konstatera att vi på Söderskolan har en god datortäthet även för de yngre eleverna i åk 3 - 6, där de är två elever per (bärbar) dator. Vi gör som så att två elever, från olika klasser, får "delad vårdnad" om en gemensam dator, med egna inloggningar. På så sätt lär sig eleverna att vara rädda om datorerna, eftersom det är de själva som drabbas om de inte tar väl hand om datorn. Att eleverna är från olika klasser gör att det går alldeles utmärkt att arbeta i helklass med datorn, bara pedagogerna enas om vilken klass som ska ha tillgång till datorerna under lektionerna.

Hur har skolan haft råd med detta, undrar kanske någon? Jo, när elever i nian avstår från att köpa ut sina begagnade datorer, så har skolan årligen köpt ut ett antal av de "överblivna" datorerna till ett, förhållandevis, lågt pris och succesivt  ökat datortätheten.

onsdag 26 maj 2010

Flickor använder nätet mer varierat

Har du frågat eleverna i din klass om det är någon utav dem som bloggar privat?
Det har jag gjort, med flera olika klasser och resultatet är alltid detsamma: en handfull flickor räcker upp handen och berättar lite om sin blogg/sina bloggar, för vissa har flera olika bloggar att skriva i.

Nyligen läste jag en artikel, baserad på en ny undersökning om unga svenskar och Internet, från World Internet Institute, Medierådet och .SE , som bekräftade det jag noterat.
Här nedan följer några korta punkter från artikeln, som är ännu intressantare att läsa i sin helhet hos Internetdagarna.

* Varannan fyraåring har bekantat sig med Internet, skillnaden mellan könen är liten. 

* I förskoleåldern och under de första åren i skolan är skillnaderna mellan pojkar och flickor små. Spel på Internet utgör för både pojkar och flickor en dominerande aktivitet. Men när de närmar sig tonåren minskar flickornas spelande och de börjar med ett mer varierat användande av Internet. Redan i 13-års åldern skriver var femte flicka på en blogg.

* Bland de yngre, 12-15 år, är flickorna också mer aktiva än pojkarna i de sociala nätverken. Två av tre medlemmar är flickor. Hos pojkarna däremot ingår det dagliga spelandet som en dominerande aktivitet genom hela tonårstiden och två av tre pojkar spelar åtminstone 1-3 gånger i veckan ända upp i 20-års åldern.

* Det är anmärkningsvärt, att flickorna trots sitt mindre intresse för teknik och nya tekniska prylar, har erövrat Internet och i många avseenden är mer aktiva och flera år före pojkarna när det gäller ett mer varierat användandet av Internet. Flickorna är mer aktiva att blogga och delta i de sociala nätverken och också att kommunicera med instant messaging.
En orsak till denna ökade Internetanvändning är säkerligen att flickorna och de unga kvinnorna själva producerar det innehåll på bloggar och sociala nätverk som intresserar dem.

onsdag 12 maj 2010

Arbete med gemensamt dokument

Nu har jag provat att använda TypeWhith.Me (se blogginlägg från 21 april) med en klass. De var precis färdiga med ett arbetsområde och skulle repetera inför kommande prov. Vi kom överens om att vi under dagens lektion enbart skulle ägna oss åt att repetera målen för godkänt. Betygskriterierna för arbetsområdet plockades fram och kriterierna för godkänt omvandlade vi till frågeställningar. Frågorna fördelades i klassen, så att eleverna sökte reda på svaret till sin fråga, antingen enskilt eller två och två.
Medan eleverna arbetade med det, öppnade jag ett dokument i TWM och klistrade in frågorna och sparade, för att sedan lägga ut länken till dokumentet på klassens egen ikon. Allt eftersom eleverna blev klara med sina uppgifter, klistrade de in svaren på sina frågor i det gemensamma dokumentet.

Givetvis var det snart elever som började ändra i andras svar, vilket ledde till en bra diskussion utifrån frågor som exempelvis: tycker ni att det är bra att tillsammans leta reda på svaren (svar: ja. De har iofs redan arbetat i övningsboken med frågeställningarna långt tidigare), skulle ni hellre vilja ha en hel sida med instuderingsfrågor (nej), tycker ni att det här är ett bra arbetssätt (ja)? Kan ni se någon nytta med det här (ja)? Hur påverkas ni av att svaren ändras? och så vidare.
Snart var svaren återställda till "original" och eleverna var ense om att de inte skulle "skoja" med svaren, men möjligtvis komplettera, om det var något viktigt som saknades. Tack vare att svaren får en specifik färg, beroende på skribent, var det lätt att se vem som skrivit, eller ändrat, vad.
Chatten, som finns på sidan, gick på högvarv, och en elev undrade om jag kunde se vad de skrev (ja).

Summa sumarum: eleverna arbetade väldigt fokuserat med uppgifterna, trots chattande och "skojändringar" och uppskattade verkligen arbetssättet. Som pedagog får man nog tänka på att spara dokumentet vid ett lämpligt tillfälle. Då kan man, via tidslinjen, återgå till den versionen om någon "skojar" senare. Flera elever valde att spara ner dokumentet som en bilaga. Viktigt att tänka på redan från början är att säga åt eleverna att använda sina riktiga namn när de "skriver in sig".

onsdag 28 april 2010

Farligt fiske

FOTO: Matt Banks, http://www.freedigitalphotos.net
 
I nyhetsrapporteringen har vi kunnat läsa att skolorna blivit allt bättre på att undervisa eleverna i källkritik.
I Skolverkets undersökning säger att 80 procent av grundskoleeleverna och 90 procent av gymnasieeleverna att de i skolan fått lära sig att vara kritiska till informationen på internet.

Jag tyckte tidigare, att jag regelbundet tog upp det här med källkritik i mina klasser och var tämligen nöjd med min insats. Men den insatsen kommer inte i närheten av hur ofta jag gör det numera, efter datorernas inträde i skolan. Källkritik är ett ständigt pågående arbete och med delvis annan inriktning än tidigare.
Det finns väldigt bra resurser på nätet för pedagoger att utgå från, som exempelvis Kolla källan eller Nationalencyklopedins temapaket om källkritik. 

Det är ju nu inte bara källkritik man måste förhålla sig till, utan också "vett o etikett" på nätet samt farorna som finns i sociala nätverk etc. 
 Men för ett par veckor sedan insåg jag att det är inte nog, jag måste nog börja varna mer för "nätfiske". Visserligen brukar jag jämfört "falska och sanna" webbsidor med elever, men det finns mer att göra för att lära dem se skillnaden. Kan du själv skilja en riktig sida från en phishingsajt?! Prova genom att gå in på www.phish-no-phish.com/

Gör testet innan du läser vidare...

Hur gick det? Kunde du redan allt?
Det här kan man låta eleverna prova (du kan ju välja att skippa reklamsidorna på slutet) och sedan ha en bra diskussion!

Nedanstående text är hämtad direkt från VeriSign:

Fem enkla tips för att skilja en riktig sida från en phishingsajt:
  1. https:// Bokstaven ”s” i https:// betyder att sidan är krypterad, och att informationen som du lämnar är skyddad. Även om några phishingsajter har säkrade webbadresser, saknas det hos flertalet av dem.
  2. Hänglåsikonen: många cyber-kriminella har placerat ikonen i innehållsdelen av den falska sidan, men på en äkta sajt ska hänglåset synas i webbläsarens faktiska gränssnitt och vara klickbart.
  3. Förtroendemärken: enkla visuella ledtrådar som t.ex. välkända logotyper kan visa att en hemsida är äkta.
  4. Kontrollera webbadressen: bli misstänksam om en webbplats med en okänd domän har en webbadress som innehåller den senare delen av en välkänd webbadress.
  5. Grönt adressfält: att webbläsarens adressfält är grönt betyder att webbplatsen har undergått omfattande identitetsautentisering och att du kan vara säker på att den är äkta.
VeriSign arbetar för en säkrare upplevelse på Internet och uppmuntrar konsumenter som oroar sig för säkerheten att besöka webbplatsen www.trustthecheck.com, där det finns mer information om hur man kan skydda sig själv och identifierar vilka webbplatser som är tillräckligt säkra för att lämna ut personuppgifter eller utföra ekonomiska transaktioner.

onsdag 21 april 2010

Samarbetsskriv med TypeWith.Me

 Jag upptäckte, tack vare bloggen "Decembertjejs IKT-krumelurer", ett nytt program som verkar spännande att använda med elever. Programmet heter TypeWith.Me och i det kan man arbeta tillsammans med ett dokument.

Varför inte prova att skriva en gemensam berättelse? Jag har påbörjat en berättelse, skriv gärna ett par meningar så att du får prova själv!
När du har skrivit klart, klicka på diskettsymbolen (till höger i formatteringsraden) för att spara.
Sedan kan det vara lite roligt, för att inte säga mycket användbart för en lärare, att klicka på Time Slider, så ser du enkelt vem som har skrivit vad!
Välkommen att skriva! Gör det nu!

onsdag 31 mars 2010

Fågelholk med webbkamera

 Blåmes. Foto: Göran Haglund (SOF-net royaltyfria foton, www.sofnet.orgwww.sofnet.org)
 

Några av våra elever i årskurs nio håller på att bygga en fågelholk. Det ska nu inte bli vilken fågelholk som helst, utan en med inbyggd webbkamera!
Tanken är att vi i arbetslaget ska kunna följa livet i holken: bobygge, ruvande, kläckning och fågelungarnas tillväxt.

Det ska verkligen bli spännande att se om det flyttar in någon redan i vår, fast vi är lite sent ute med att få upp den, så jag har inte alltför höga förväntningar. Vi har tänkt koppla webbkameran till en bildskärm, som vi inte riktigt vet  var vi ska placera ännu. Det beror på var vi lyckas få upp själva holken och hur vi kan lösa sladdragning, men NO-salen hade ju inte varit fel.

Om ni vill ha inspiration till ett eget holkbygge, så kan ni hitta några tips här: SOF, Handykam, The Birdbox Project, Beautiful Britain

onsdag 24 mars 2010

Länkar för lärare

Jag har hittat en sida med många bra länkar för lärare:
Webbguiden - lärarens vägvisare i internetdjungeln.
En lättöverskådlig och lättnavigerad sida, som säkert gömmer många "godsaker" för oss pedagoger!

måndag 22 mars 2010

Utmärkt KeyNote-kurs hos Multimediabyrån


Om du vill komma igång med att använda presentationsprogrammet KeyNote på din Mac, så finns det en utmärkt oneline-kurs hos Multimediabyrån!

Du får, bland annat, lära dig att infoga bilder, göra snygga övergångar mellan bilderna, hur du lägger till en inspelning av din röst - eller musik, hur du ställer in visningstid på bilder, hur du gör för att få bildspelet att "gå i en loop" (bra vid utställningar), hur du publicerar bildspelet på You Tube eller exporterar det till en PDF-fil, Power-Pointpresentation och en del annat!

Det finns tydliga förklaringar, inklusive instruktionsfilmer, om hur du använder dig av KeyNote. Du kan även använda kursen för att visa dina elever hur man arbetar i programmet.
Lycka till!

lördag 20 mars 2010

iPads på prov i Falkenbergs förskolor

CIO Sweden har frågat ett antal personer om de har tänkt använda sig av iPads i sin verksamhet. Bland de tillfrågade finns Thorbjörn Larsson, IT-chef i Falkenbergs kommun, som säger:

"– Jag har beställt ett par iPads, dels för att testa i förskoleverksamheten men kanske framförallt som läsplatta för våra politiker.
– Vi har länge funderat på att utrusta nämnderna med datorer men det har fallit på att det är för svårt att läsa från datorn. En iPad blir lättare, framför allt om funktionen är lika stabil och pedagogisk som i en iPhone."


Det låter spännande och det ska bli intressant att ta del av vad förskolorna och politikerna tycker om att använda iPad  i sin verksamhet!

Läs vad fler CIO:er har för tankar kring iPad på Idg.se

tisdag 16 mars 2010

Använd Facebook i skolarbetet

Jag träffade personal från två skolor i Kungsbacka förra veckan, och visade dem hur man kan arbeta med bloggar i skolan. Det är alltid givande att åka iväg utanför sin vanliga sfär, och den här gången hade jag turen att kunna lyssna på några av de andra inbjudna föreläsarna också!

Något som två olika gymnasielärare tog upp, var hur de skapar mötesplatser åt sina elever på Facebook. Nej, inte sådana där man berättar att man precis tömt tvättmaskinen eller att man sitter och fikar...
En av lärarna använde mötsplatsen till att ge eleverna möjlighet att reflektera och diskutera kring en gemensam bok de läser. Han, Per Falk, upplevde att eleverna numera är betydligt bättre förberedda inför klassrumsdiskussionerna kring böckerna. En annan lärare använde mötesplatsen i sin engelskundervisning, där eleverna skrev sina inlägg på engelska.
För att slippa blanda in sitt privata Facebook-konto, så skapar läraren helt enkelt ett nytt konto, avsett för skolbruk.

Givetvis började jag själv fundera på hur jag skulle kunna använda mig av Facebook :) ! En tanke som snabbt dök upp var att det måste vara en lysande idé att skapa en mötesplats för föräldrarna i en klass/ett arbetslag, där de kan ventilera saker som när deras barn ska vara hemma på kvällarna, veckopeng, skolämnen, fritidsaktiviteter och annat. Tänk så lätt för dem att kunna hålla kontakten med varandra! En helt ny spelplan för föräldrarna!
Kanske kan man, i samband med ett föräldramöte, be någon/hjälpa någon förälder att starta gruppen. Då behöver inte läraren känna att den "är tvungen" att vara aktiv i gruppen, det kanske till och med är en fördel för föräldrarna?
 
Och i mina ämnen, hur kan jag arbeta där? Hmmm, har inte riktigt tänkt klar ännu, men jag återkommer i ämnet!

onsdag 3 mars 2010

Enkel matrisbank i Unikum

Söderskolan arbetar vi med webbverktyget Unikum, för dokumentation av elevernas IUP och skriftliga omdömen. Det är ett ganska tidskrävande arbetssätt, men som ger en bra överblick på hur elevens utveckling i de olika ämnena framskrider.

Det finns en mängd olika grundmallar för skolor att välja mellan, och de kan se ganska olika ut. Mallarna går dessutom lätt att anpassa efter skolans önskemål. I Falkenberg har man bestämt att kommunens grundskolor ska använda sig av samma mall, vilket det säkert finns en hel del fördelar med.

Det jag, och många pedagoger med mig, saknat, har varit möjligt att koppla arbetsområdena till uppnåendemålen. I den mallen som kommunen har bestämt att vi ska använda, kopplas arbetsområdena till strävansmålen. Vilket gör att det blir ganska förvirrande för framförallt föräldrarna, eftersom betygen sätts utifrån uppnåendemålen.
Nu har jag emellertid sett en lösning på problemet i Joachim Thornströms blogg Skolväskan! I Unikum finns det nu också en matrisbank med uppnåendemål, där pedagogen fortlöpande klickar i de mål som eleven nått. Den verkar vara enkelt och lättöverskådligt!
Titta på den här korta instruktionsfilmen:Jag säger bara: Köp in!

onsdag 17 februari 2010

Fri publicering på nätet?!


FOTO: FreePhotos.com

Dagens önskan är att eleverna ska kunna publicera sina hemsidor direkt ut på nätet via skolans hemsida (Jag skäms att skriva det, men den möjligheten har vi inte idag, just nu kan vi bara publicera hemsidor internt via vår FirstClass-server)!

Vore trevligt att kunna ha allt under samma tak, istället för att skriva bloggar för sig, hemsidor för sig, som sedan publiceras på olika siter (som exempelvis Blogger, för att bara publicera internt finns inte på kartan för mig). Givetvis ska varje elev vara ansvarig för det publicerade materialet, men jag har bara goda erfarenheter så här långt.
Jag vet att en skrivelse ska lämnas in (har kanske lämnats i dagarna?) till BUN, där just fri publicering efterfrågas. Hoppas att den besvaras positivt (allt annat vore skandal) och att det sker "omedelbart", med vändande post (önsketänkande?!) och att information om beslutet går ut till alla skolor efter sportlovet!

Kan tillägga att jag just startar ett arbete i svenska kring språkhistoria, där eleverna ska göra hemsidor i iWeb, vilka jag givetvis vill ska finnas publicerade via Söderskolans hemsida före påsklovet! Jag ser framför mig podsändningar på exempelvis danska, YouTube-klipp, kanske inspelade av eleverna själva, med exempel på olika dialekter eller annat språkrelaterat etc, etc.

 I vårt arbetslag har vi redan bestämt oss för att avsätta pengar till ett Webbhotell till höstterminen, om det skulle vara så illa att svaret på skrivelsen dröjer eller om det blir ett nekande svar. Vi kan inte motivera eleverna, som vill ha riktiga mottagare av sina arbeten, ordentligt, om de inte ges möjlighet att publicera sina alster.
Andra skolor gör det, nu måste det vara vår tur!

onsdag 10 februari 2010

Comeniusprojekt


 
     FOTO: Monica Mill

Söderskolan har sedan 2008 varit med i ett Comeniusprojekt, tillsammans med skolor från Finland, Tyskland och Italien. Elever och lärare har besökt varandras skolor, arbetat med gemensamma projekt och har hållit lektioner för varandra.
Vår skola är den enda av skolorna med hög datortäthet hos både lärare och elever. I den finska skolan hade samtliga lärare tillgång till tre stationära datorer, med "låsta sidor" på Internet. Eleverna hade en lärosal med datorer av modernt snitt och tämligen ny programvara, men om jag förstod saken rätt, så var det bara "dataläraren" som tog med in klasser dit, inte vanliga ämneslärare. Även i den tyska och i den italienska skolan lyste datorerna med sin frånvaro, trots en stor vilja hos pedagogerna att få arbeta mer med sådana verktyg på lektionerna.
Datorbristen till trots, så hade eleverna mycket digitalkontakt med varandra, både inför och efter sina olika besök, hemdatorer, men kanske framför allt, den stora tillgången på mobiltelefoner underlättade för eleverna!
Många nya vänskapsband har knutits, och eleverna ser nu fram emot att besöka den tyska skolan under vårterminen. Vill du veta mer om projektet, så besök vår Comeniussida.

måndag 8 februari 2010

Musiklektion med Danny Saucedo

 

Idag var Falkenbergseleverna med om en annorlunda musiklektion!  Artisten och låtskrivaren Danny Saucedo höll, tillsammans med låtskrivaren, musikern, producenten Oscar Görres, en musiklektion där de visade hur "lätt" det är att skapa musik på en MacBook i programet Garageband.
Danny började med att berätta om sin musikaliska resa genom livet, från liten när familjen sjöng tillsammans fram till dagens E.M.D 
Givetvis framförde han ett par av sina kända sånger också!

Danny och Oscar skapade en låt tillsammans med eleverna, och visade på ett pedagogiskt sätt hur man enkelt infogar loopar, olika instrument (färdiginspelade och live) och sång. Som grädden på moset blev eleverna inbjudna att vara med i en tävling, där de kan delta med sina egna låtar. Hoppas att många elever (och musiklärare) nappar på det! 
Det var en inspirerande lektion och det riktigt kliar i fingrarna att knåpa ihop en egen låt!

onsdag 27 januari 2010

The learning event generator, och några tillI samband med BETT-mässan, lyssnade jag på ett antal föreläsningar, vilka ingick i "Apple Learning Sessions". En av föreläsarna var John Davitt, en lärare som, bland mycket annat, arbetat med att framställa olika digitala verktyg för lärare/elever.

Ett exempel är hans "the learning event generator", där både arbetsuppgift och arbetsmetod slumpas fram. Om du vill se det hela i listform istället, så finns uppgifterna i form av en Wiki. Klicka på antingen "The Do Pot" eller "The As Pot", för att komma till respektive lista.
En annan variant på samma tema är "the homework generator", som givetvis även kan användas under lektionstid!

Nu är det inte nog med detta! Det finns ytterligare varianter, som användare av programmen skapat. Exempelvis så har Catherine Moore gjort ett redigerbart lyckohjul, där du själv lägger in dina valbara alternativ. Det finns också en slumpgenerator som fokuserar på geografi. Användare av Iphone kan också hitta guldkorn hos Davitt.
Prova på och ge mig lite feed back om hur du använt slumpgeneratorerna, för ibland undrar jag om det är någon som läser den här bloggen...

onsdag 20 januari 2010

Skolbesök i samband med BETT

Från Falkenbergs kommuns skolområde var vi 32 personer som besökte BETT-mässan, lyssnade på seminarier och gjorde skolbesök. Det var verkligen inspirerande att ta del av andras tankar kring skolutveckling, och att sedan dessutom kunna diskutera ämnet flera dagar med medresenärerna väckte väldigt många tankar! Förhoppningsvis ger det här ringar på vattnet i skolverksamheten och kanske har någon medföljande politiker fått en "aha-upplevelse" :)

Den skola jag besökte var The Leigh Technology Academy, belägen i Dartford lite utanför London. Många datorer var det och väldigt tyst, speciellt med tanke på alla de öppna arbetsytorna i tre (!) plan på båda sidor om vinterträdgården. Tag en titt på bildspelet jag knåpade ihop i PhotoPeach, som jag ville prova på efter att ha läst om programmet i IT-mammans blogg. Tack för tipset!

Leigh Technology Academy 2010 on PhotoPeach

tisdag 19 januari 2010

Intressant spel vinnare på BETT-mässanSå var då BETT-mässan över för den här gången. Hur ska jag sammanfatta den? Spännande, inspirerande, gott om nyheter, massor av montrar, många besökare, omöjligt att se allt!

Om du vill ta del utav det som ansågs bäst på mässan, åtminstone enligt BETTs tävlingsjury, så hittar du vinnarlistan på BETTawards, se vinnarlistan för 2010. Tyvärr har de inte länkat till respektive vinnare, utan du får ta hjälp av en sökmotor för att hitta vinnarnas hemsidor.

En intressant vinnare (kanske speciellt för SO-lärare) var det Danska företaget Serious Games Interactiv, som vann kategorin "Secondary, FE & Skills Digital Content " med ett spel om Israel - Palestinakonflikten. Spelaren har rollen av en frilansande journalist, som skriver artiklar till både israeliska, palestinska och europeiska medier. Så förutom den historiska bakgrunden och nuläget, blir eleven också medveten om hur nyheter kan vinklas på olika sätt. Ett utmärkt sätt att lyfta källkritik!

tisdag 12 januari 2010

På väg till BETT-mässan

Idag bär det av till BETT-mässan i London. Det är en stor mässa med inriktning på informations- och kommunikationsteknik för utbildningssektorn. Deras eget motto är "Learning together through technology". Jag hoppas på att få se många intressanta nyheter, lyssna på flera inspirerande föreläsare och ser fram emot att få besöka en skola och se hur de arbetar med modern teknik där.
Jag återkommer med rapporter!