måndag 22 september 2008

Men gör de inte förbjudna saker?


© FOTO: Martin 9c2

En ofta förekommande fråga från pedagoger på andra skolor är om inte eleverna gör en massa saker på datorn som de inte får lov till, och om de sysslar med nöjessurfande på lektionstid.

Mitt svar på de frågorna är nej, det förekommer väldigt sällan! Problemet var mycket större innan eleverna hade egna datorer: dels hade vi då fler fall av nätmobbing att reda ut, fler olagliga surfningar och mycket mer förstörelse av datorer, sladdar och möss. Men visst finns det elever som inte gör vad de ska under lektionstid, men det har det alltid funnits och vi i vårt arbetslag upplever inte att det har ökat i och med införandet av egna datorer.

Vi pedagoger arbetar numera betydligt mer regelbundet kring etiska frågor rörande vad man använder datorn till och vad man inte ska använda den till.
Värdegrundsarbetet har delvis tagit en annan inriktning, eftersom vi regelbundet måste belysa frågor kring datoranvändandet: vilken sorts bilder är ok att lägga ut på sig själv och vilka bör man undvika? Kan man lägga ut bilder på kompisar? Hur uppfattar andra det du skriver? Kan man lägga ut vilken musik som helst på sin hemsida? Hur vet man om informationen på en hemsida är sann eller falsk? Och så vidare, och så vidare...

Våra datortekniker på skolan gör stickprov då och då bland elevdatorerna, för att kontrollera vad som finns där och hittills har de (vad jag vet) bara hittat två datorer som hade olagliga fildelningsprogram.
Vad det gäller surfing på olämpliga sidor så har nog mitt arbetslag bara kontaktat hemmet i tre fall - under drygt ett års tid. Nej, jag måste säga att jag är full av beundran av hur eleverna sköter både datorerna (skadorna är få) och sitt användande av dem!

Vi vuxna, hemma och i skolan, lär barnen hur de ska bete sig, exempelvis i trafiken, eller att de inte ska följa med främmande personer. Givetvis måste vi vuxna, hemma och i skolan, även lära barnen hur man ska bete sig i den virtuella världen!